Molenaarsgraaf


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1639-1811.

1A dopen, 1639 september 4-1727 december 14.

1A.I 1639-1689
1A.II 1690-1727
1B trouwen, 1639 november 27-1727 juni 1
2 1728-1811.

2.I dopen, 1728-1779
2.II dopen, 1780-1811
2.III trouwen, 1729 juli 22-1739 januari 3, 1754 maart 29-1811 april 28
3-5 Begraafregisters, met registratie van verhuur van rouwmantels, 1727-1803.

3 1727-1789
N.B. Achterin: register van graven in de kerk en de grafeigenaren, 1733-1823.
De graven zijn genummerd 1-65, maar in de reeks ontbreken de nrs. 39-52.
4 1790-1803
5 1803-1805
N.B. De aantekeningen over 1803 zijn identiek aan nr. 4.

Gerecht


6 Varia betreffende het huwelijk, 1794-1811
Verzoeken om ondertrouw, 1807-1811
N.B. Met vermelding van trouwdata.
In Gaarder nr. 3.

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Aantekeningen betreffende impost op het trouwen, 1696 october en 1697 januari, en op het begraven, 1697 februari-mei
2-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1721-1805.

2 1721-1764.

2.I trouwen, 1721-1763, april
2.II begraven, 1721, maart-1743
2.III begraven, 1744-1764
3 1764-1805.

N.B. Op de ontvangst van trouwen volgt vermelding van verzoeken om ondertrouw, 1807-1811.
3.I trouwen, 1764-1811
3.II begraven, 1764-1805