Mijnsheerenland


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1659-1720.

1 1659-1714.

N.B. doopaantekeningen uit 1664-1665 zijn geinterpoleerd na de inschrijvingen uit 1670. Enkele trouwaantekeningen uit 1693, 1695 en 1701 gaan vooraf aan de inschrijving d.d. 1687 september 8.
Trouwenaantekeningen over de volgende periodes: 1665 augustus 23-1688 juli 25, 1694 october 9-1695 april 16, 1702 februari 12-1714 november 9.
1.I dopen, 1659-1694
1.II dopen, 1695-1714
1.III trouwen, 1665-1714
2 1715-1720
dopen, 1715-1720 augustus 11.
trouwen, 1715-1720 juni 22.
lidmatenlijst, 1717.
3 Doopboek, 1721-1812 februari 9.

N.B. Hierin tevens extra aantekeningen uit 1784, die niet in alle opzichten overeenstemmen met het register.
3.I 1721-1759
3.II 1760-1794
3.III 1795-1812
4 Trouwboek, 1721-1795 juni 21

Gerecht


5 Ondertrouw- en trouwboek, 1795-1811.

5.I 1795-1799
5.II 1800-1811

Gequalificeerde


Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 1.

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst betreffende impost op trouwen en begraven, 1745-1805.

1.I 1745-1808
1.II 1745-1779
1.III 1780-1811
N.B. Hierin tevens: huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1808, alsmede een register van overlijdensaangiften, 1806-1811.
Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1721 october-1782
N.B. In Provinciale Gaarder Mijnsheerenland, nrs. 1-5.