Middelharnis


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doop- en trouwboeken, 1669-1811.

1 1669-1695.

1.I trouwen,1669-1695; N.B. Zie voor vroegere inschrijvingen nr. 9
1.II dopen,1669-1684; N.B. Zie voor vroegere inschrijvingen nr. 4
1.III dopen, 685-1695
2 1695-1719.

N.B. Zie vervolgens nrs. 8-10.
2.I dopen, 1695-1707
2.II dopen, 1708-1719
2.III trouwen, 1695-1719
3 1791-1811.

3.I dopen, 1798-1804
3.II dopen, 1805-1811
3.III trouwen, 1791-1795
4 1627 september 26-1636 september 28, 1651 december 18-1664 april 20
N.B. Zie vervolgens nrs. 1 en 2.
5 1719 juli 23-1755.

5.I 1719-1734
5.II 1735-1744
5.III 1745-1755
6 1756-1774 augustus 28.

6.I 1756-1763
6.II 1764-1769
6.III 1770-1774
7 1774 september 4-1797.

7.I 1774-1787
7.II 1788-1797
8 1792 juli 24-1824 september 24.

N.B. Tot 1812 februari dubbel.
8.I 1792-1809
8.II 1810-1821
9-10 Trouwboeken, 1627-1791.

9 1627 october 14-1666 februari 12
N.B. Zie vervolgens nrs. 1,2.
10 1719 augustus 11-1791 mei 1.

N.B. Zie vervolgens nr. 3.
10.I 1719-1754
10.II 1755-1774
10.III
11 Register van ontvangst van voldoening aan grafrechten, 1730 mei-1850.

N.B. Per geval afzonderlijke administratie van twee afhoringen: burgerlijk en kerkelijk. De gang van het boekjaar varieert: tot 1811 m.i.v. 1 mei, sinds 1811 m.i.v. 1 januari. Sedert 1813 wordt hier tevens de voldoening aan andere categorieen dan grafrechten geadministreerd. Met ingang van 1829 vloeien alle inkomsten in de burgerkas. Vanaf 1839 ontbreken de akten van afhoring.
11.I 1730-1764
11.II 1765-1804
11.III 1805-1834
11.IV 1835-1850

Gerecht


11A Ondertrouwinschrijvingen en huwelijksproclamaties, 1633-1794
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Middelharnis, nrs. 20-23, 25-27, 29-30, 121-123; met hiaten.
12 Trouwboek, 1641 october 27-1701 december 5
N.B. Voor trouwaantekeningen tot 7 juni 1637 wordt verwezen naar een nieuw memorieboek.
12A Ondertrouw- en trouwboek, 1733, 1737, 1775, 1786, 1791, 1792, 1794
13-14 Ondertrouw- en trouwboeken, 1795-1811.

13 1795 juli 10-1803 mei 2.

13.I 1795-1798
13.II 1799-1803
14 1803 mei 6-1811 juni 14.

N.B. Aan de keerzijde notitie van enkele huwelijksafkondigingen d.d. juni 1811.
14.I 1803-1806
14.II 1807-1811
15 Huwelijksproclamaties etc., 1725, 1730, 1733, 1737, 1741, 1745, 1752, 1758, 1759, 1761, 1764, 1767, 1772, 1775, 1779, 1786, 1788, 1791, 1792, 1794-1811.

15.I 1725-1796
15.II 1797-1799
15.III 1800-1802
15.IV 1803-1806
15.V 1807-1809
15.VI 1810-1811
16 Alfabetische index op doopnaam, geregistreerd in het Gereformeerde doopboek, nrs. 6-8, 1756-1769 en 1774-1811 (blz. 1-70)

16.I Op naam van gehuwden, geregistreerd in het Gereformeerde doopboek, nr. 14, 1803-1811 (blz. 77-84).
16.II Op naam van overledenen, geregistreerd in het Gereformeerde begraafboek, nr. 11, 1730-1811 (blz. 85-177)
16.III Op naam van overledenen, met uitzondering van kinderen, geregistreerd in het gaarderregister, nr. 2, 1756-1811 (blz. 181-252)

Gequalificeerde


Overlijdensregister, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 3.
Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 3.

GAARDERARCHIEVEN


Overzicht
1A Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1725
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Middelharnis, nr. 3, aangevuld met vroegere aantekeningen uit nrs. 121-123.
1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1725-1805.

1 1725-1755
2 1756-1804
2.I trouwen, 1756-1804, begraven, 1756-1769
2.II begraven, 1770-1804
3 1805
N.B. Hierin tevens register van overlijdensaangiften, 1806-1811, en overlijdensregister, 1806-1811.
Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, 1695-1804
N.B. In Provinciale Gaarder Middelharnis, nrs. 1-12; met hiaten.