Melissant


Overzicht

Gereformeerd


Lidmatenboek van de Gereformeerde gemeente. Tevens lidmaten van Melissant, 1797-1845
N.B. in Dirksland 10a en 10b.

Gerecht


1 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 november 21-1811 juni 15
2 Huwelijkstoestemmingen, attestaties van huwelijksafkondigingen, bewijzen van onvermogen etc., 1809, 1811, z.d.

Kraaienisse


Gerecht


2A Ondertrouw- en trouwakten, 1763-1807 september
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Kraaienisse, nr. 2.

Nieuw-Kraaierpolder


Gerecht


Ondertrouw- en trouwakten, 1768-1810 mei 5
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Nieuw-Kraaierpolder, nr. 1 en ingevoegd in 2A.

Oud-Kraaierpolder


Gerecht


Ondertrouw- en trouwakten, 1801 augustus 21-1810 december 10
N.B. In Gaarder Melissant (Oud- en Nieuw-Kraaierpolder en Kraaienisse) nr. 6, alsmede ondertrouw- en trouwakten van Nieuw-Kraaierpolder, 1810 augustus vgl.

Roksenisse


Gequalificeerde


3 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht

Melissant, Herkingen, Oud- en Nieuw- Kraaierpolder en Kraaienisse


1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1742-1787
N.B. Zie ook nr. 2.

Melissant


2 Memoriaal van ontvangsten van de 20ste penning op de collaterale successie, de 40ste en 80ste penning op de verkochte roerende en onroerende goederen, de boeten van de ongefundeerde processen, en van het middel op trouwen en begraven, 1722-1725
3 Register van impost op trouwen en begraven, 1787-1805

Herkingen en Roksenisse


4 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven van Herkingen, 1753-1767, en Roksenisse, 1754-1766

Roksenisse


5 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1776-1804
N.B. Hiertussen een voor het gerecht gepasseerde trouwakte d.d. 1784 september 23 en october 14.

Oud- en Nieuw-Kraaierpolder en Kraaienisse


6 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1787-1805
N.B. Tussen de registratie van impost bevinden zich enkele gerechtelijke ondertrouwen trouwinschrijvingen over de periode tot 1810.