Maasland


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1640-1812.

1 1640 december 16-1766 juni 1.

N.B. Tot 1695 afschrift. Zie voor index: nr. 2A.
1.I 1640-1704
1.II 1705-1744
1.III 1745-1766
2 1766-1812 januari 12.

N.B. Tot 1766 juni synoniem met nr. 1. Tevens opgenomen alfabetische index.
2.I 1766-1794
2.II 1795-1812
2.III alfabetische index
2A Alfabetische index op naam der gedoopten in nr. 1, 1640-1766
2B Trouwboek, 1669-1760
N.B. Typoscript naar origineel in het archief van de kerkenraad.
3 Trouwboek, 1760 augustus 23-1819 october 3.

N.B. Tevens opgenomen alfabetische index.
3.I 1760-1768
3.II 1769-1789
3.III 1790-1819
3.IV alfabetische index
4 Register van begravenen, 1735-1812 april 22
5 Alfabetische index op de begravenen in nr. 4, 1735-1812
N.B. Niet lexicografisch.

Rooms-Katholiek


N.B. De parochie omvat tevens Maassluis.
6-7 Doop- en trouwboeken, 1726-1846.

6 1726-1846.

6.I dopen, 1726-1759
6.II dopen, 1760-1846
6.III trouwen, 1726-1754 october 6, 1756 mei 8-1768 november 19, 1786 april 30-1845 november 3, register van toegelaten communicanten, 1732-1750
7 1769-1786 februari 13
dopen, 1769-1786 februari 13.
trouwen, 1769 april 2-1785 november 27.
Paas-communielijsten, 1824-1826.
N.B. In alfabetische opmaak.

Gerecht


8-9 Ondertrouw- en trouwboeken, 1746-1811.

N.B. Vanaf 1795 tevens registratie van toegestane afkondigingen van elders in ondertrouw opgenomen personen.
8 1746 april 23-1809 januari 8.

8.I 1746-1762
8.II 1763-1794
8.III 1795-1801
8.IV 1802-1809
9 1809 maart 3-1811 juni 15
10 Bijlagen

Gequalificeerde


Register van overlijdensaangiften, 1806-1807
N.B. In Gaarder nr. 5.

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op begraven 1718 october 5-1723 october 15, en op trouwen, 1718 november 11-1739 januari.

1.I 1718-1721
1.II 1722-1739
2 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1739 april-1805.

2.I 1739-1763
2.II 1764-1781
2.III 1782-1805
3-5 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1723-1805.

3 1723 october 19-1739 maart.

N.B. Vervolg van Gaarder 1.
3.I 1723-1730
3.II 1731-1738
4 1739 april-1777.

4.I 1739-1755
4.II 1756-1777
5 1778-1805.

N.B. Hierin tevens overlijdensaangiften in verband met heffing van successierechten, 1806-1807 december 8.
5.I 1778-1791
5.II 1792-1803