Maasdam


Overzicht

Gereformeerd


1A Doopboeken, 1608-1640, 1660-1735, 1798-1815
Typoscript; een alfabetisch geordende bewerking op familienaam c.q. patroniem.

Gerecht


1 Trouwboek, 1804 october 2-1811 maart 3
N.B. Tevens opgenomen: huwelijksafkondigingen en ingeleverde attestaties van huwelijksafkondigingen.
2 Huwelijkstoestemmingen, attestaties van huwelijksafkondigingen, bewijzen van onvermogen etc., 1803-1811

St. Anthoniepolder


Gereformeerd


3 Doop- en trouwboek, 1792-1830
a dopen, 1792 januari-1830 februari 21.
b trouwen, 1792 april 20-1795 mei 10 en 1817 januari 26, 1828 mei 6.
N.B. zie ook het supplement DTB zuid-Holland op blz. 321

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Staten en verantwoordingen van trouwen en begraven etc., 1696-1723, 1783-1786, 1795-1796
N.B. Fotokopie uit Provinciale Gaarder Maasdam, nr. 1.
N.B. zie ook het supplement DTB zuid-Holland op blz. 321