Lier (De)


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1713-1811.

1 1713 december 24-1792 september 2.

1.I 1713-1740. ontbreekt
1.II 1741-1764
1.III 1765-1792
2 1792 september 23-1812 februari 23
2A Trouw- en lidmatenboek, 1582-1660 en 1663-1715 (blz. 2-19, 27-51)
trouwen, 1582-1660 en 1663-1715 (blz. 2-19, 27-51).
Lidmaten, 1639-1660, 1682 e.v. (blz. 20-26, 52-56).
N.B. Typoscript naar origineel uit kerkenraadsarchief.
2B Trouwboek, 1715-1792
N.B. Typoscript naar origineel uit kerkenraadsarchief.
3 Register van ontvangst voor het beluiden van begrafenissen, 1685-1805.

N.B. Met ingang van 1801 februari 14 tevens vemelding van ontvangst voor grafrechten en verhuur van doodkleed.
3.I 1685-1732
3.II 1733-1755
3.III 1756-1779
3.IV 1780-1805
3A A Lijst van begravenen in de kerk en op het kerkhof, met vermelding van het verschuldigde bedrag voor grafrechten, 1806 januari 31-juni 3
4 Register op naam van begravenen in de kerk en op het kerkhof, 1806 juli 12-1812 juni

Gerecht


5 Huwelijksinschrijvingen en andere stukken met betrekking tot het huwelijk, 1611-1718.

5.I 1611-1641
5.II 1643-1663
5.III 1665-1718
6 Rechtens gehonoreerde ondertrouwaanvragen, 1796-1804
7 Huwelijksafkondigingen en andere stukken met betrekking tot het huwelijk, 1799, 1805-1811.

7.I 1799-1809
7.II 1810-1811
8 Administratie van ingediende verzoeken om huwelijksafkondiging, 1806-1811

Gequalificeerde


9 Overlijdensregister, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1757-1805
2 Bijlagen behorende bij het Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1757-1805
Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1708 september-1805
N.B. In Provinciale Gaarder De Lier.