Lexmond


Overzicht

Gereformeerd


1-7 Doopboeken, 1622-1815.

1 1622-1634 maart, 1640 juni 28-1659 januari 2
1A (Hervormd) Getypt afschrift van de DTB Lexmond nrs 1 en 2, de eerste inschrijvingen die gelijkluidend zijn aan de laatste in nr. 1.
2 1658 januari 17-1679 januari 23.

N.B. Tekstverlies. De vroegste inschrijvingen zijn identiek aan de laatste inschrijvingen in nr. 1.
2.I 1658-1665
2.II 1666-1679
3 1682 november 23-1688 november
4 1694 december 23-1707 november 20
5 1708-1747 juni 4.

5.I 1708-1731
5.II 1732-1747
6 1747 juni 4-1815
N.B. Afschrift tot 1804 juni 4; volgens notitie in het voorwerk zijn de gegevens tot 1791 niet altijd betrouwbaar.
6.I 1747-1769
6.II 1770-1794
6.III 1795-1815
7 1792-1815
8 Trouwboek, 1708-1776 mei 14.

8.I 1708-1737
8.II 1738-1776
8A.I Trouwboek, 1776-1803
Typoscript naar origineel in kerkenraadsarchief.

Lexmond en Lakerveld


Gerecht


8A Ondertrouw- en trouwinschrijvingen 1608-1789
9A Ondertrouw- en trouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties etc., 1646-1772
N.B. Onvolledig.
9 Trouwboek, 1795 juni 20-1812
N.B. Voorin: Afschriften van kerkelijk gesloten huwelijken, 1792, 1795. In verband met ontstentenis van schepenen zijn de huwelijken uit 1800 en 1802 gesloten in de omliggende gemeenten.
10 Begraafregister van Lexmond, Achthoven en Lakerveld, 1776 juli 6-1812 januari 30

Lakerveld


Gerecht


Ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1692 februari 3, 1700 december 26, 1701 januari 24, 1703 mei 19, juni 4 en 1724 januari 3, 21
N.B. Ingevoegd in 8a. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Lakerveld, nrs. 8-9

Gaardersarchieven


N.B. In het Land van Vianen werd geen impost op trouwen en begraven geheven.