Lekkerkerk


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1650-1653
dopen, 1650 october 23-1653 april 20
trouwen, 1650 october 8-1652 mei 3.
2-5 Doopboeken, 1665-1812.

2 1665-1705
N.B. Tussen 1698 juli 20-1699 januari geen inschrijvingen.
3 1706-1728.

3.I 1706-1717
3.II 1718-1728
4 1729-1795.

4.I 1729-1739
4.II 1740-1769
4.III 1770-1795
5 1796-1811 februari 23.

5.I 1796-1804
5.II 1805-1812
5A Afschriften uit het doopboek: 1794-1796, 1798. Tevens informatie uit 1817
N.B. Samengesteld c.1817, wellicht ten behoeve van een militaire dienstbetrekking.
6-7 Trouwboeken, 1666-1811.

6 1666-1699 juni 14, 1702 januari-1736 maart 30
7 1736 april 6-1811 mei 12.

7.I 1736-1774
7.II 1775-1811

Gerecht


8 Trouwboek, 1795 juli 9-1811 augustus 4.

N.B. Met drie inliggende trouwakten uit 1797 en een (voorin) uit 1809.
8.I 1795-1799
8.II 1800-1806
8.III 1807-1811

Gequalificeerde


9 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht

Lekkerkerk en Zuidbroek


1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1702-1746. 2 delen

N.B. Bij de registratie van impost op begraven wordt tevens vermeld de hoogte van verschuldigde voldoening aan grafrechten (kerk).
1 1702-1736.

1.I 1702-1718
1.II 1719-1736
2 1722-1746
N.B. Deels chronologische overlap van nr. 1.
3 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1746-1805.

N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1809. Keerzijde: ontvangst van impost op trouwen in Zuidbroek.
3.I 1746-1779
3.II 1780-1809; Zuidbroek, 1753-1793
4-5 Registers van ontvangst van impost op begraven, 1746-1806.

N.B. Met vermelding van verschuldigde bedragen aan grafrechten (kerk).
4 1746-1776.

N.B. Keerzijde: ontvangst van impost op begraven in Zuidbroek.
4.I 1746-1761
4.II 1762-1776; Zuidbroek, 1753-1776
5 1777-1806.

N.B. Hierin tevens: overlijdensaangiften, 1806 januari-juli 29. Keerzijde: ontvangst van impost op begraven in Zuidbroek, 1777-1792.
5.I 1777-1789
5.II 1790-1806