Leiderdorp


Overzicht
N.B. Rooms-Katholieken ressorteerden kerkelijk onder Hazerswoude of Zoeterwoude (statie Groenendijk).

Gereformeerd


1-3 Doop- en trouwboeken, 1619-1740.

1 1619-1641
Inhoud:
a dopen, 1619 mei 3-1641 september 22.
b trouwen, 1619 november 16-1641 juni 10.
c lidmaten, 1634-1640.
2 1641-1691.

2.I dopen, 1641-1675
2.II dopen, 1675-1688, lidmaten, 1641-1691
2.III trouwen, 1641-1691
3A-B 1688-1740.

3A dopen, 1688 februari-1740 october 16

3A.I dopen, 1688-1719
3A.II dopen, 1720-1740
3B trouwen, 1691 juli 8-1725
lidmaten, 1691, 1692, 1720
N.B. Alfabetisch register op voornaam.
Ordonnantie vanwege de Staten van Holland inzake de impost op trouwen en begraven, d.d. 1695, en resolutie tegen simonie etc., d.d. 1699 januari 31.
4 Doopboek, 1740 november 27-1811.

N.B. Zie voor alfabetische index: nr. 6.
4.I 1740-1764
4.II 1765-1785
4.III 1786-1811
4A-B Register van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en eigendomsovergangen, 1622-c.1750.

4A 1622-c.1700
4B c.1700-c.1750
4C Register van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en eigendomsovergangen, 1734-c.1825
5 Register van financiŽle inkomsten ter voldoening aan grafrechten, 1768-1812 april 7.

N.B. Achter de administratie van 1775: verantwoording van plaatsgelden en recht van begraven, 1775-1795. Voorin: ondertrouwregister met vermelding van huwelijkssluitingen, 1777-1811 september 21.
5.I 1777-1811
5.II 1768-1778
5.III 1779-1788
5.IV 1789-1799
5.V 1800-1812
6 Alfabetische index op doopnaam uit nr. 4 en op naam der overledenen uit nr. 5 (ĎBí), 1780-1811

Gerecht


6A Ondertrouw-, trouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties:
6A.I 1621-1644 mei 7
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Leiderdorp nrs. 59-60.
6A.II 1644 mei 7-1679
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Leiderdorp nr. 60.
6A.III 1680-1700, 1709-1796
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Leiderdorp nrs. 62-63.
Ondertrouwboek, met vermelding van huwelijksdata, 1777-1811
N.B. Opgenomen in nr. 5.
7 Trouwinschrijvingen, 1798 mei 6, 1806 januari 5
8-9 Huwelijksproclamaties, 1748-1807.

8 1748-1782, 1784.

8.I 1748-1758
8.II 1759-1765
8.III 1766-1774
8.IV 1775-1806
9 1786-1807.
9.I 1786-1798
9.II 1799-1804
9.III 1805-1807
Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811
N.B. Opgenomen in Gaarder nr. 2.

Gequalificeerde


10 Overlijdensaangiften, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695-1723.

N.B. de impost op trouwen is geregistreerd vanaf 1696. Voor registratie van impost op begraven: zie fol. 132-136.
1.I trouwen, 1696-1723
1.II begraven, 1695-1707
1.III begraven, 1708-1722
2 1723-1805.

N.B. Toegevoegd: aangiften ter secretarie: huwelijken, 1806-1808, overlijden, 1806-1807.
2.I trouwen, 1723-1808
2.II begraven, 1723-1779
2.III begraven, 1780-1807