Leerdam


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1622-1812.

1 1622-1738.

1.I 1622-1667
1.II 1668-1697
1.III 1698-1717
1.IV 1718-1738
2 1739-1812 januari 26.

2.I 1739-1774
2.II 1775-1794
2.III 1795-1812
3-4 Trouwboeken, 1686-1808.

3 1686 october-1808 september 7.

3.I 1686-1714
3.II 1715-1759
3.III 1760-1808
1686 october-1779 october 10.
N.B. Afschrift.
4.I 1686-1719
4.II 1720-1749
4.III 1750-1779
5 Begraafregister, 1791-1820

Luthers


N.B. Voor de instituering van de plaatselijke Lutherse gemeente ressorteerden de Luthersen kerkelijk onder Culemborg. De kerkelijke administratie van hun huwelijken in: Retroacta van de Burgerlijke Stand van Gelderland, nr. 412.
6 Doopboek, 1778 april 22-1803 maart 27
N.B. Hierin tevens uiteenlopende administratieve bijzonderheden: kerkhistorische aantekeningen, register van kerkmeesters en kerkenraadsleden, boedelinventaris, lidmatenregister.

Gequalificeerde


7 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Leerdam en Schoonrewoerd


Gerecht


8-12 Ondertrouw- en trouwboeken, 1664-1811.

8 1664 september 18-1785 januari 9
N.B. Doorgehaald: de aantekeningen uit 1784-1785.
9 1780 augustus 6-1793 october 20
Voorin: uittreksel uit het Gereformeerde trouwboek van Acquoy.(Akkooi)
10 1795 juli 28-1803 augustus 21.

N.B. Tevens opgenomen: registratie van benoemingen door maire en gemeentebestuur, alsmede beedigingsformule voor marktschipper, 1798, 1801, 1802.
10.I 1795-1797
10.II 1798-1799
10.III 1800-1803
11 1803 mei 14-1807 october 2.

N.B. Met chronologisch lexicografisch huwelijksregister.
11.I 1803-1805
11.II 1806-1807
12 1809 april 15-1811 november 9.

N.B. Huwelijksregister, zie hiervoor onder 11.
12.I 1809-1810 (maart)
12.II 1810-1811
13 Bijlagen, 1729, 1734, 1736, 1744, 1759, 1766, 1776, 1779, 1780, 1782

Gaardersarchieven


N.B. In het Land van Vianen werd geen impost op trouwen en begraven geheven.