Lange Ruige Weide


Overzicht

Gerecht


1A Trouwaantekeningen met bijlagen, 1652-1736
1B Trouw- en ondertrouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties, 1741
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Lange Ruige Weide, nr. 3.
Huwelijksregister: huwelijksproclamaties, -sluitingen etc., 1750-1803.
a. 1750 april 19-1765 februari 3.
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Lange Ruige Weide, nr. 20.
b. 1766 april 20-1803 october 16.
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Lange Ruige Weide, nr. 21.
1 Trouwboek, 1804 april 20-1811 februari 3
N.B. De predikant van Linschoten supplementeerde de registratie betreffende attestaties van huwelijksproclamaties etc. Achterin: Register der Patenten (1806-1811) alsmede Register van aangegeven lijken (1806-1811).
2 Huwelijksproclamaties etc., 1750-1811.

2.I 1750-1797
2.II 1798-1804
2.III 1805-1811

Gequalificeerde


Register van aangegeven lijken, 1806-1811
N.B. Opgenomen in nr. 1. Zie boven.