Krimpen aan de Lek


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1700-1812.

1 1700-1755.

1.I dopen, 1668, 1700-1755
dopen, 1700 mei 30-1755 october 12.
N.B. Hiaten in de periode 1706 juni 27-1726 februari 3. Voorin: chronologisch overzicht van doopnamen, 1700-1755.
1.II trouwen,, 1700 mei 23-1733 en 1740 november-1754 juli, acta van de kerkenraad, met integrale lidmatenregistratie, 1700-1702, lidmaten, 1702-1761
2 1755-1812.

2.I dopen, 1755-1784
2.II dopen, 1785-1812
2.III trouwen, 1755-1809

Gerecht


Register van ondertrouwde personen, 1806-1811
Tevens vermelding van huwelijksdata.
Zie: Gaarder nr. 3.
2A Bijlagen behorende bij het trouwboek: waaronder een huwelijks- toestemming, en –attestatie, 1749, 1796, 1797

Gequalificeerde


3 Overlijdensregister, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695-1744
2 1744 april-1777

N.B. Voorin: chronologische index op naam van de overledenen, 1744 april-1800 maart.
2.I 1744-1761
2.II 1762-1777
3 1795-1805
N.B. Hierin tevens: register van aangegeven lijken, 1806 en 1807, en aan keerzijde: register van ondertrouwden, 1806-1811, met vermelding van huwelijksdata. Zie ook hierboven, onder nr. 2.
4 Biljetten betreffende overlijdensaangiften door onvermogenden, 1795-1797
Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, 1614-1657
N.B. In: Provinciale Gaarder Krimpen a/d Lek, nr. 1 (Streekarchief Midden-Holland).