Krimpen aan den IJssel


Overzicht

Gereformeerd


N.B. Een aanzienlijk percentage van de dopelingen is geregistreerd in de doopboeken van Ouderkerk aan den IJssel.

GerechtOverzicht


1 Trouwboek, 1795 september 27-1811 mei 12.

N.B. Achterin een register op naam van personen die in ondertrouw zijn opgenomen, met vermelding van huwelijksproclamaties en data van huwelijksbevestigingen, 1795-1811.
1.I Trouwboek, 1775-1811
1.II Ondertrouwregister, 1795-1811
2 Bijlagen, 1806
Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806 januari 6-1808 november 6
N.B. In Gaarder nr. 1.

Gequalificeerde


2A Register van overledenen, 1806-1811
3 Register van aangegeven lijken, 1806-1811
3A Lijst van aangegeven lijken, 1810, opgemaakt door de secretaris, 1811 januari 10
3B Biljetten van aangifte van overlijden, 1807, 1810, 1811

Stormpolder


Gerecht


4 Huwelijksproclamaties etc., 1796-1810
Huwelijksaangifte ter secretarie, 1806 juni 21
N.B. In Provinciale Gaarder Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), nr. 4 (Streekarchief Midden-Holland)

Gequalificeerde


5 Register van aangegeven lijken, 1806-1811
6 Overlijdensregister, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1696 maart 24-1805 september 27
Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806 januari 6-1808 november 6.
2 Register van ontvangst van impost op begraven, 1695 november 28-1805 december 21, en op de advertenties van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, 1797 november 18-1800 februari 24.
3 Bijlagen bij nr. 2

Stormpolder


4 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1711 november 28-1805 mei 24, en op begraven, 1711 october 12-1805 augustus 14
N.B. Hierin tevens een huwelijksaangifte ter secretarie, 1806 juni 21.
5 Bijlagen bij nr. 4
Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, 1709 october-1767 december
N.B. In Provinciale Gaarder Krimpen aan den IJssel, nr. 1. Gegevens uit de periode april 1731-maart 1743 ontbreken (Streekarchief Midden-Holland).
Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, 1786 augustus 9-1805 december 31
N.B. In Provinciale Gaarder Krimpen aan den IJssel, nr. 2a (Streekarchief Midden-Holland).
Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, 1786 augustus-1805 december
N.B. In Provinciale Gaarder Krimpen aan den Ijssel, nr. 2b (Streekarchief Midden-Holland).