Koudekerk aan de Rijn


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doop- en trouwboek, 1624-1798.

1 1624-1693.

1.I dopen, 1624 februari 4-1693 augustus 9 (fol. 3-6vo, 7vo, 24-60)
1.II Trouwen, 1624 januari 28-1687 januari 19 en 1690 october 20-1693 augustus 9 (fol 3vo., 5vo., 8-23vo., 63-73).
2A 1693-1772 dopen, 1693 september 20-1772.

2A.I 1693-1734
2A.II 1735-1772
2B 1693-1772
trouwen, 1693 november 1-1772.
3 1773-1811
dopen, 1773-1811 october 25.
trouwen, 1773 april 17-1798 april 22.
N.B. Geborenen te Koudekerk en Rijndijk in de periode 1776-1811 maar gedoopt te Hazerswoude zijn geregistreerd in: DTB Hazerswoude nr. 2.
4 Begraafregister met vermelding van grafrechten, 1781 juni 7-1820 augustus 4

Gerecht


5-7 Trouwboeken, 1696-1811.

5 1696 februari 28-1702 januari 10
6 1703 december 4-1729 juni 13
7 1740-1811 maart 17.

N.B. Vanaf 1769: tevens vermelding van attestaties van proclamaties. Met alfabetische index.
7.I 1740-1799
7.II 1800-1811
7A Een ingekomen verzoek om huwelijksproclamatie, 1800 augustus 15
7B Acten van Indemniteit, 1735-1762

Gequalificeerde


8 Overlijdensregister, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1765-1785 juli.

1.I 1765-1771
1.II 1772-1779
1.III 1780-1785
2 Register van ontvangst van impost op het trouwen, 1785 ocotober-1805
N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811.
3 Register van ontvangst van impost op het begraven, 1785 augustus-1805.

3.I 1785-1793
3.II 1794-1806
Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, 1685 april-1805
N.B. In Provinciale Gaarder Koudekerk, nrs. 1.