Kedichem


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1713-1783.

1.I doop-, trouw-, lidmatenregistratie
dopen, 1713 juli 30-1783 maart 22 (blz. 77-92, 157-183).
trouwen, 1715 januari 6-1765 maart 29, 1771 april 28-1774 september 4 (blz. 93-102, 185-194, 227-229).
lidmatenregister, 1713-1775 (blz. 67-76, 198-201).
Keerzijde: register van vertrokken personen ten behoeve van wie akten van indemniteit zijn afgegeven
1.II akta van de kerkenraad, 1713-1771, 1761-1781 (blz. 1-2, 103-117, 202 247)
(N.B. Over het eerstgenoemde tijdvak (1713-1771) verkiezingsuitslagen van de kerkenraad); balansrekeningen van de diaconie, 1713-1764 (blz. 3-65, 119-156); financiele kerkelijke administratie, 1719-1738, 1750-1773.
2 Doopboek, 1783 juli 27-1813 april 2

Gerecht


3 Ondertrouw- en trouwboek, 1798-1811 augustus 11
4 Register van aangegeven lijken 1806-1811

Oosterwijk


Gereformeerd


5-6 Doopboeken, 1733-1812.

5 1733 maart 22-1765 maart 17
6 1764 juli 22-1812 mei

Gerecht


7 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 juli 19-1811 september 3
N.B. Tevens: ondertrouwaantekeningen met vermelding van afgegeven attestaties ten bewijze van huwelijksproclamaties.

Gequalificeerde


8 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
Zie onder Gorinchem voor desbetreffende bronnen.

Oosterwijk


1 Aantekeningen betreffende de impost op trouwen en begraven, 1780-1805