Katwijk


Overzicht
N.B. De Nederduits Gereformeerde gemeente van Katwijk en Valkenburg was tot 1599 ongedeeld. In 1599 werd Katwijk aan Zee echter verzelfstandigd. In 1619 werd ook Valkenburg afzonderlijk geinstitueerd. Vgl. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek, sub voce.
Zie voor Rooms-Katholiek Katwijk: Oegstgeest en Wassenaar.

Katwijk aan de Rijn


Gereformeerd


1-5 Doopboeken, 1613-1812.

1 1613-1637 juli
2 1637 november 15-1669 mei 12
3 1671 mei 24-1727 november 16.

3.I 1671-1699
3.II 1700-1727
4 1727 december 7-1812 januari 22.

4.I 1727-1764
4.II 1765-1799
4.III 1800-1812
5 1793-1808 januari 10
N.B. "Contra-boek".
6-7 Trouwboeken, 1657-1811.

6 1657 augustus 12-1708
7 1709-1811 mei 5.

7.I 1709-1750
7.II 1751-1811

Katwijk aan Zee


Gereformeerd


8-9 Doopboeken, 1643-1812.

8 1643 augustus 30-1699 januari 24, 1671 mei 31-1761 april 12.

8.I 1643-1719
8.II 1720-1741
8.III 1742-1761
9 1761 april 19-1812 januari 16.

9.I 1761-1774
9.II 1775-1787
9.III 1788-1799
9.IV 1800-1812
10-12 Trouwboeken, 1614-1811.

10 1614-1619, 1637 juni 20-1720 mei 19
N.B. De datering is aanvankelijk beperkt tot vermelding van het huwelijksjaar.
Voorin: lidmatenregister d.d. 1626 mei 18, lidmatenregister eerste helft 17e eeuw, trouwinschrijvingen, zonder datum maar c. 1600.
11 1720 mei 26-1761 april 4
12 1761 april 18-1794 november 24, 1809 november 4-1811 october 31
N.B. Achterin drie bladen met trouwinschrijvingen uit 1793 maart 15-1795 juni
1. Over 1793-1794 wijken de trouwinschrijvingen op onderdelen af van het register.

Beide Katwijken en Het Zand


Gerecht


13-14 Ondertrouw- en trouwboeken, 1720-1811.

13 1720-1801.

13.I 1720-1794
13.II 1795-1801
14 1802-1811 november
14A Bijlagen, merendeels huwelijksaangiften, tot het trouwboek, 1806-1811.

14A.I 1806
14A.II 1807
14A.III 1808
14A.IV 1809
14A.V 1810-1811

Gequalificeerde


15 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht

Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn en Het Zand.


1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1716-1806.

1 1716-1738
2 1738-1762.

2.I 1738-1749
2.II 1750-1762
3 1763-1806.

3.I 1763-1777
3.II 1778-1794
3.III 1795-1806