Hoornaar


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doop- en trouwboeken, 1604-1817.

1A-B 1604-1684.
N.B. subdeel A: 1604-1656; subdeel B: 1656-1682.
1A Inhoud:
Gedenkwaardige fata en data betreffende notabelen: schouten, kapiteins, schoolmeesters en predikanten (fol. 1-3).
Acta van de kerkenraad, 1604-1655 (fol. 5-69).
N.B. Gedeeltelijk gepubliceerd in: "De Navorscher" jrg. 80 (1931), 1-14.
dopen, 1604 mei 23-1656 augustus 13 (fol. 70-84).
trouwen, 1604-1656 mei (fol. 88-93; 97vo-99; 106-109).
proclamaties, 1632-1649 (fol. 93vo-96vo).
overlijden, 1614-1642 (fol. 100-105).
1B Inhoud:
Acta van de kerkenraad, 1655-1682 (fol. 112-126).
N.B. Zie ook: 1A.b.
b dopen, 1656-1684 (fol. 127-141) :
1656 juli 9-1679 october 22.
1679 october 23-1680.
1681-1684.
c lidmaten, 1656-1682 (fol. 142-148).
d trouwen, 1656 juni 9-1684 mei 27.
e overlijden, 1656 september 17-1667 augustus.
2 1684-1800. dopen, 1684 november 12-1800 (fol. 91-166vo, 321-373).
2.I 1684-1755
2.II 1755-1800
2.III 1684-1785
lidmaten, 1684-1785 (fol. 257-309vo, 315-317vo).
Register van personen, die een acte van indemniteit hebben ingeleverd, 1714-1723 (fol. 379).
trouwen, 1684 december 16-1785 december 25 (fol. 167-239).
N.B. De chronologische volgorde vertoont onregelmatigheden.
Register van ambtsdragers, 1685-1785 (fol. 241-255).
2.IV Acta van de kerkenraad etc., 1684-1734 (fol. 1-3, 6vo-90vo, 311)
2.V Register van notabelen: schouten, kapiteins, schoolmeesters en predikanten (fol. 3-5).
3 1790-1817
N.B. Duplicaat.
dopen, 1790 november 24-1817 januari 19.
trouwen, 1791 augustus 6-1811 juli 7.

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1798-1803
N.B. Zie voor Gaarderregistratie uit de periode van voor 1798 hierboven onder Gorinchem: Gemeentearchief Gorinchem.