Hillegom


Overzicht

Gereformeerd


1-4 Doop- en trouwboeken, 1600-1815.

1 1600-1646
a. dopen, 1600 october of daarvoor-1612 october 14, 1619 september 29-
1646 juli.
N.B. Volgens notitie d.d. 1619 september 29 zijn de ontbrekende aantekeningen uit de periode 1612-1619 uit rancune geelimineerd.
trouwen, 1600 september 17-1646 juli 15.
lidmaten, c. 1600-c. 1646.
2 1644-1692
N.B. De vroegste inschrijvingen zijn gedupliceerd uit nr. 1.
dopen, 1644 augustus 14-1692 januari 27.
trouwen, 1644 juli 10-1692 maart 23.
N.B. Hierna: gehuwden met attestatie van andere gemeenten, 1676-1691 november 6.
lidmaten, c. 1644-1692.
3 1692-1749
a. dopen, 1692 april 13-1749 mei 11.
b. trouwen, 1692 maart 23-1748 september 22.
N.B. Hiervoor: gehuwden met attestatie van andere gemeenten, 1692 augustus 31-1695 mei 1.
c. lidmaten, 1692-1756.
N.B. Hierna: lidmatenregister d.d. 1705.
4 1749-1815
a. trouwen, 1750 april 10-1814 januari 2.(hiaat 1760-1801)
b. dopen, 1749 juli 13-1815 april 30.
c. lidmaten, 1749-1815.
5-7 Registers van ontvangst voor grafrechten, 1732-1812.

Hierin tevens: administratie van collecteopbrengsten, inkomsten van verhuur van doodkleed, boeteopbrengsten, alsmede kwitanties van de kerkmeester.
5 1732 augustus 17-1739 april 3
6A-B 1739 april 15-1794 maart 7.

6A.I 1739-1752
6A.II 1753-1766
6B.I 1766-1779
6B.II 1780-1794
7 1794 maart 27-1812 januari 16.

7.I 1794-1803
7.II 1804-1812

Rooms-Katholiek


8 Doopboek, 1760-1811 october 22
N.B. Afschrift van doopboek van Vogelenzang c.a.
9 Doop- en trouwboek, 1788-1812
N.B. 1788 is het jaar van instituering van de parochie.
dopen, 1788 mei 11-1812 februari 7.
trouwen, 1788 mei 11-1811 december 14.
10 Overlijdensregister, 1802 november 8-1811 januari
N.B. In alfabetische volgorde.

Gerecht


11-17 Trouwboeken, 1715-1810.

11 1715-1731 januari 23
N.B. Hierin tevens attestaties van proclamaties
Met alfabetische index op voornaam.
12 1731 februari 4-1762 november 28
N.B. Hierin tevens attestaties van proclamaties
Met alfabetische index op voornaam.
13 1763 april 10-1776 november 17
N.B. Hierin tevens attestaties van proclamaties.
14 1782 november 17-1786 juni 5
N.B. Hierin tevens attestaties van proclamaties.
15 1787 september 23-1798 juni 19
N.B. Hierin tevens attestaties van proclamaties.
16 1798 september 2-1807 november 15
N.B. Hierin tevens attestaties van proclamaties.
17 1808 september 11-1810 september 9
18-19 Bijlagen, 1763-1811.

18 1763-1775
19 1775-1777, 1798, 1806-1811 januari 26