Heukelum


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doop- en trouwboeken, 1672-1798.

1 1672-1722
N.B. Voorin nog doopinschrijvingen uit 1663 en 1664. Zie voor vroegere inschrijvingen
nr. 4. Tevens opgenomen: register van lidmaten, c. 1686-1722, geregistreerd naar wijkindeling.
2 1723-1798.

2.I dopen, 1723-1754
2.II dopen, 1755-1798
2.III trouwen en lidmaten
3 1798-1812
a. dopen, 1797 juli 18-1812 januari 5.
b. trouwen, 1800 september-1804 mei 6 en 1808 augustus 21-1811 december 22.
4 Doopboek, 1638 april 18-1650 maart 20, 1656 februari 13-1658
N.B. Achterin: afschrift van biddagbrieven, 1646, 1649, z.j. en een attestatie, 1645.
5 Dopen, 1788-1790
Alleen manspersonen (geextraheerd uit nr. 2).

Gerecht


6 Ondertrouw- en trouwboek, 1795-1811
N.B. Hierin tevens afgegeven attestaties van proclamaties.
7 Bijlagen, 1795-1811
8 Verzoeken om ondertrouw, 1806-1811

Gequalificeerde


Register van aangegeven lijken, 1806-1811
N.B. Tussen de aangiften uit 1806 ook huwelijksaangiften. Alles opgenomen in: Gaarder, nr. 2.

Spijk


Gereformeerd


9 Doopboek, 1709 maart 24-1813 maart 16.

Voorin: predikantenlijst.
9.I 1709-1749
9.II 1750-1813

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van impost op trouwen en begraven, 1725-1805.

1 1725-1782
2 1782-1805
N.B. Hierin tevens een register van aangegeven lijken, 1806-1811, waartussen enige huwelijksaangiften ter secretarie van 1806 voorkomen
3 Biljetten voor aangifte van impost op het trouwen, 1780-1805
4 Biljetten voor aangifte van impost op het begraven, 1793-1805
Aangifte van overledenen, 1806-1807
N.B. In Memories van successie, nrs. 2164-2165