Hendrik Ido Ambacht


Overzicht

Gereformeerd


1A.I Doopboek, 1625-1672
Typoscript.
1A.II Doopboek, 1673-1712
1B Trouw- en lidmatenregister, 1625-1719
Typoscript.

Gerecht


Huwelijksproclamaties, ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1747, 1748, 1753
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Hendrik Ido Ambacht, nr. 22 ingevoegd in nr. 2 (zie beneden).
1 Huwelijksaangiften, 1795
2 Huwelijksattestaties etc., 1747-1753
N.B. Bron: Rechterlijk Archief Sandelingenambacht, nr. 21.