Helvoet (Nieuw)


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1627-1758.

N.B. Na 1757 juli 31 enkele ongedateerde aantekeningen (1758 februari 11 en maart 18?)
Vanaf 1718 separate registratie van doop- en trouwinschrijvingen. Voor dato tevens de administratieve verwerking van avondmaalsdata, collecteopbrengsten ten behoeve van uit de Paltz gevluchte predikanten en schoolmeesters, 1637 januari 11, en ambtsdragersverkiezingen.
1.I 1627-1675
1.II 1676-1709
1.III 1710-1759
2-4 Doopboeken, 1627-1817.

2 1627 februari 14-1817.

2.I 1627-1769
2.II 1770-1818
3 1759 april 16-1812 maart 1
N.B. Achterin: alfabetische index (niet volledig).
4 1793 februari 17-1817
5-7 Trouwboeken, 1627-1814.

5 1627 februari 3-1759 februari 18
Hierin tevens: beroepingsacten, 1758-1759; administratie inzake ingekomen acten van indemniteit, 1759-1770; acta van de kerkenraad, 1758-1768; lidmatenregister, 1759-1792, 1763-1791, 1759-1768; ambtsdragersverkiezingslijsten, 1759-1770; avondmaalsdata, 1759-1770; kerkvisitatielijst; taakomschrijving van de voorzanger/schoolmeester/kerkdienaar, 1762-1767.
6 1759 juli 29-1814
7 1759 juli 29-1814

Nieuw-Helvoet en de Kwak


Gerecht


8 Ondertrouw- en trouwboek, 1808 maart 26-1811 juni 18
Ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1721 april 5 en 20; 1723 februari 12, 1742 juli 1 en 29; 1745 mei 20 en juni 6.
N.B. In Rechterlijk Archief Nieuw-Helvoet, nrs. 34-35. Zie onder: D.T.B. Hellevoetsluis nr. 4a.
9 Huwelijksproclamaties etc. 1791-1793, 1799
10 Registratie van overledenen die een belastingvrije boedel hebben nagelaten, 1811
Doopregister 1627-1758
Doopregister 1759-1812
Trouwregister 1627-1759
Trouwregister 1718-1759
Trouwregister 1759-1814

Gaardersarchieven


Staten en verantwoordingen betreffende trouwen, begraven etc., 1765-1774, 1778-1779, 1791.
N.B. In Provinciale Gaarder Nieuw-Helvoet, nr. 3.