Hellevoetsluis


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1792 september 2-1799 februari 24
N.B. Dubbel. Zie voor vroegere doopinschrijvingen hieronder: nrs. 2-4.
Trouwinschrijvingen uit de periode na 1795 betreffen afschriften uit de registers van de municipaliteit. Deze inschrijvingen zijn uit de jaren 1795-1796 afzonderlijk geadministreerd.
2-4 Doopboeken, 1693-1812.

2 1693-1812.

N.B. Afschrift.
2.I 1693-1714
2.II 1715-1749
2.III 1750-1779
2.IV 1780-1799
2.V 1800-1812
3 1723-1779.

3.I 1723-1744
3.II 1745-1764
3.III 1765-1779
4 1780-1812 februari 12.

4.I 1780-1791
4.II 1792-1801
4.III 1802-1812

Gerecht


4A Trouwinschrijvingen, 1717-1788
N.B. Fotokopie uit Rechterlijk Archief Hellevoetsluis, nrs. 49-50.
1717-1761.
1766-1788.
5-7 Trouwboeken, 1789-1811.

5 1789 september 6-1802 februari 24.

N.B. Hierin ook proclamaties van verkopingen etc.
5.I 1789-1796
5.II 1797-1799
5.III 1800-1802
6 1802 maart 20-1810 mei 6.

N.B. Hierin ook proclamaties van verkopingen etc.
6.I 1802-1803
6.II 1804-1806
6.III 1807-1810
7 1810 juli 5-1811 december 19
N.B. Hierin ook proclamaties van verkopingen etc.
8 Bijlagen tot het trouwboek, 1712, 1793, 1796-1799
9 Doop-, trouw- en overlijdensattestaties betreffende het gezin van Heinrich Christoph Heistrich, in het regiment van Saxen-Gotha (overleden te Hellevoetsluis: 1803 september 23) : 1771, 1783, 1785, 1802, 1803

Gequalificeerde


Overlijdensregister, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 4.
Doopregister 1626-1666
Doopregister 1667-1692
Doopregister 1693-1722
Doopregister 1723-1779
Doopregister 1780-1812
Trouwregister 1667-1692
Trouwregister 1693-1759
Trouwregister 1760-1835

Gaardersarchieven


Overzicht
1-4 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven.1718-1811

1 1718-1754, 1760-1786.

N.B. Registratie betreffende onvermogenden is opgenomen in nr. 2. Tevens opgenomen met uitzondering van de periode 1770-1776: ontvangsten van de 10e, 15e en 20e penning op de collaterale successie, de 40e en 80e penning op de verkochten roerende en onroerende goederen en op de schepen.
1.I 1718-1729
1.II 1730-1759
1.III 1760-1786
1A 1739-1769
1A.I 1739-1753
1A.II 1754-1769
1B 1770-1776 februari
2 1781-1787
N.B. Registratie van onvermogenden.
3 1787-1802.

N.B. Hierin ook: de onder nr. 1 vermelde belastingregistratie.
3.I 1787-1795
3.II 1796-1802
4 Register van ontvangst van impost op het begraven, 1803-1805
N.B. Hierin ook: registratie van aangegeven lijken, 1806-1811.

Bevolkingsregister


Bevolkingsregister, A - Be 1875-1910
Bevolkingsregister, A - Be 1910-1920
Bevolkingsregister, A - D 1862-1872
Bevolkingsregister, A - F 1920-1940
Bevolkingsregister, A - Z 1910-1920
Bevolkingsregister, Be - Bl 1875-1910
Bevolkingsregister, Be - Br 1910-1920
Bevolkingsregister, Bo - Br 1875-1910
Bevolkingsregister, Br - Di 1875-1910
Bevolkingsregister, Br - Dij 1910-1920
Bevolkingsregister, Dij - Ge 1910-1920
Bevolkingsregister, Diversen 1862-1872
Bevolkingsregister, Do - F 1875-1910
Bevolkingsregister, E - H 1862-1872
Bevolkingsregister, G - K 1920-1940
Bevolkingsregister, G 1875-1910
Bevolkingsregister, Ge - Ha 1910-1920
Bevolkingsregister, H - He 1875-1910
Bevolkingsregister, Ha - Ho 1910-1920
Bevolkingsregister, He - Hij 1875-1910
Bevolkingsregister, Ho - Kl 1910-1920
Bevolkingsregister, I - Ko 1875-1910
Bevolkingsregister, J - L 1862-1872
Bevolkingsregister, K 1875-1910
Bevolkingsregister, Kl - Kv 1910-1920
Bevolkingsregister, Kr - Le 1875-1910
Bevolkingsregister, Kv - Ma 1910-1920
Bevolkingsregister, L - R 1920-1940
Bevolkingsregister, Le - Me 1875-1910
Bevolkingsregister, M - R 1862-1872
Bevolkingsregister, Me - Ne 1875-1910
Bevolkingsregister, Me - No 1910-1920
Bevolkingsregister, Ne - Pr 1875-1910
Bevolkingsregister, No - Re 1910-1920
Bevolkingsregister, Pr - Ro 1875-1910
Bevolkingsregister, R - S 1875-1910
Bevolkingsregister, Re - Sch 1910-1920
Bevolkingsregister, S - Z 1862-1872
Bevolkingsregister, S - Z 1920-1940
Bevolkingsregister, Sch - St 1910-1920
Bevolkingsregister, Schepen 1869-1874
Bevolkingsregister, Sn - Sw 1875-1910
Bevolkingsregister, St - Ve 1910-1920
Bevolkingsregister, T - Ve 1875-1910
Bevolkingsregister, Ve - We 1910-1920
Bevolkingsregister, Vi - Vij 1875-1910
Bevolkingsregister, W - Z 1875-1910
Bevolkingsregister, Wachtschip 1862-1872
Bevolkingsregister, Wachtschip 1867-1875
Bevolkingsregister, Wachtschip 1874-1875
Bevolkingsregister, We - Z 1910-1920
Dienstbodenregister 1862-1872
Dienstbodenregister 1916-1925
Dienstbodenregister en diversen 1875-1910
Index Bevolkingsregister 1916-1925. Geen scans beschikbaar.