Hekendorp


Overzicht

Gerecht


1 Trouwboek, 1765 februari 17-1811 april 7
N.B. Hierin tevens registratie van afgegeven attestaties betreffende huwelijksproclamaties.
1A Huwelijksproclamaties, 1762, 1776-1794

Oukoop


Gerecht


2 Trouwboek, 1670 maart 30-1803 september 11
N.B. Hierin tevens registratie van ingekomen attestaties betreffende huwelijksproclamaties etc..
3 Bijlagen, 1759-1807