Hekelingen


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1729-1792
a. dopen, 1729 december 11-1792 april 22.
N.B. Hierin ook doopaantekeningen betreffende inwoners van Simonshaven.
b. trouwen, 1729 december 3-1789 mei 24 en 1792 februari 12.
N.B. Zie de notitie onder nr. 2.
2 Doopboek, 1792 april 22-1812 januari 29
N.B. Hierin ook doopaantekeningen betreffende inwoners van Simonshaven. Keerzijde:
trouwinschrijvingen, 1792 mei 27-1795 mei 17.
2A Register van graven in de kerk, 1733-1792
N.B. Het register dateert van 1782.

Gerecht


3-5 Ondertrouw- en trouwboeken, 1795-1811.

3 1795 december 11-1811 mei 4
N.B. Vanaf 1806 mei 5 alleen trouwacten.
4 1795 december 11-1805 februari 5
N.B. Afschrift van nr. 3.
5 1798, 1799, 1801-1805
N.B. Afschrift van nr. 3.
5A Trouwen 1795-1811 + 2 huwelijken uit 1726

Hekelingen en Friesland


Gequalificeerde


6 Overlijdensregister, 1806-1811
7 Register van aangegeven lijken, 1806-1811
Doopregister 1625-1729
Doopregister 1729-1792
Doopregister 1792-1812
Trouwregister 1622-1729
Trouwregister 1622-1729
Trouwregister 1729-1792
Trouwregister 1792-1795

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1752-1805

Bevolkingsregister


Bevolkingsregister (met index) 1873
Bevolkingsregister 1890
Bevolkingsregister 1910
Bevolkingsregister 1910
Dienstbodenregister 1861
Dienstbodenregister 1876
Dienstbodenregister 1910
Index Bevolkingsregister 1890
Index Bevolkingsregister 1910