Heinenoord


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1611-1693.

N.B. Voorin een inhoudsopgave.
1.I dopen, 1611-1693; trouwen, 1613-1648, 1664; overlijden, 1622-1629; lidmaten, c.1611-1685
1.II acta van de kerkenraad, 1621-1688 en ongedateerd; diaconierekeningen en administratieve notities betreffende diaconale bestedingen, 1613-1689
2 Doopboek, 1707 juni 13-1811.

N.B. Voorin doopnamen uit 1694-1697.
2.I 1694-1735
2.II 1735-1770
2.III 1770-1800
2.IV 1800-1811
3 Alfabetische index op doopnamen, 1694-1811
4 Trouwboek, 1709 januari 12-1802 mei 28, 1795-1811.

N.B. Voorin afschrift van akten betreffende het beroep van ds. Henricus van Beusichem in 1771.
Tevens aantekening van gerechtelijk bevestigde huwelijken, 1795-1811.
4.I 1709-1802
4.II 1795-1811

Israelitisch


5 Geboorteregister, 1794 juli 7-1809 juni 24
N.B. Gewaarmerkt uittreksel uit het geboorteregister van de Nederlands Israelitische Ringsynagoge te Oud-Beierland.

Gerecht


Ondertrouw- en trouwakten, 1795-1811
N.B. Opgenomen in nr. 4, hierboven.
6 Huwelijksproclamaties, met en zonder huwelijksdata, alsmede andere stukken betreffende huwelijken, 1795-1810.

Inhoud:
6.I 1795-1799
6.II 1800-1806
6.III 1807-1810

Gequalificeerde


Register van aangegeven lijken, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr.4.

Goidschalxoord


Gerecht


7 Huwelijksproclamaties, met en zonder huwelijksdata, alsmede andere stukken betreffende huwelijken, 1795-1810

Gequalificeerde


8 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1708-1739.

N.B. Zie voor de alfabetische index op naam van overledenen nr. 5.
1.I 1708-1727
1.II 1728-1739
2 Register van ontvangst van impost op het trouwen, 1739-1805.

2.I 1739-1764
2.II 1765-1784
2.III 1785-1805
3-4 Registers van ontvangst van impost op het begraven, 1739-1805.

N.B. Zie voor de alfabetische index op naam van overledenen nr. 5.
3 1739-1763.
3.I 1739-1746
3.II 1747-1756
3.III 1757-1763
4 1764-1805.

N.B. Achterin een register van aangegeven lijken, 1806-1811.
4.I 1764-1772
4.II 1773-1779
4.III 1780-1787
4.IV 1788-1797
4.V 1798-1811
5 Alfabetische index op naam van overledenen, 1723-1811

Goidschalxoord


6 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1792-1805
7 Huwelijksproclamaties, met en zonder huwelijksdata, alsmede andere stukken betreffende huwelijken, 1795-1810
8 Register van aangegeven lijken, 1806-1811