Hazerswoude


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1675-1811.

1.I 1675-1704
1.II 1705-1750
2.I 1751-1780
N.B. Uittreksels uit doopboek Koudekerk a/d IJsel, 1776 mei-1782 e.v.
2.II 1781-1797
2.III 1798-1811
2A dopen 1792-1812 van de Hervormde gemeente
3-5 Trouwboeken, c. 1620-1885.

3 1620-1643 september 27
N.B. Data worden gepreciseerd vanaf 1626 october 19.
4.I 1670 april 27-1699
4.II 1700-1736 mei 27
5 1736 september 10-1885.

5.I 1736-1777
5.II 1778-1794
5.III 1795-1885
5A trouwen 1643-1670 van de Hervormde gemeente
6 Grafregister, met vermelding van grafeigenaren en begravenen, 1563-1667
7 Register van begravenen, 1652 april 11-1693 december 1

Remonstrants


7A Doopboek, 1664-1709 (1710)
8 Doopboek, 1710-1811 maart 21.

N.B. Achterin: twee inschrijvingen uit 1738 september.
8.I 1710-1749
8.II 1750-1811
Doopboek, 1750-1839.
N.B. In kerkenraadsarchief van de Remonstrantse Gemeente van Hazerswoude

Rooms-Katholiek


Parochiekerk van de Heilige Michael


9 Doop- en trouwboek, 1748-1812.

9.I-III: dopen, 1738 juli 19-1812 januari 6.

N.B. Zie voor vroegere periode: nr. 10.
9.I 1738-1754
9.II 1755-1774
9.III 1775-1812
9.IV: trouwen, 1748 februari 12-1811 juni 1
10 Doopboek, 1705 augustus 23-1738 september 11

Parochiekerk van de Heilige Engelbewaarders


11 Doopboek, 1797 september 13-1811 november 24

Gerecht


12 Trouwboek, 1746 april 17-1810 april 30.

12.I 1746-1775
12.II 1776-1795
12.III 1796-1803
12.IV 1804-1810
12A Trouwinschrijvingen, 1810 januari 9-1811 februari 25
13-15 Huwelijksproclamaties, 1720-1811.

13 1720-1779.

N.B. In de periode 1720-1746 worden achtereenvolgens vermeld de verzoeken om ondertrouw en de huwelijksproclamaties.
13.I 1720-1756
13.II 1757-1769
13.III 1770-1779
14 1780-1799.

14.I 1780-1789
14.II 1790-1797
14.III 1798-1799
15 1800-1811.

15.I 15.I 1800-??
15.II 15.II ??-1809
15.III 15.III 1809-1811.
16 Verzoeken en ingekomen attestaties betreffende huwelijksproclamaties etc., 1720-1811.

16.I 1720-1789
16.II 1790-1803
16.III 1804-1811
17 Verzoeken om ondertrouw, 1806-1811
Aantekeningen betreffende ondertrouw, 1806-1810
Zie hieronder: Gaarder, 4.

Gequalificeerde


18 Overlijdensregister, 1806-1811
19 Register van aangegeven lijken, 1806-1811
N.B. Met alfabetische index en een overlijdensregister van Hoogeveen, 1806 mei-1809 augustus 16.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Registers van de impost op trouwen en begraven, 1719-1780.

1 1719-1725
2 1725-1731
3 1731-1780.

3.I trouwen, 1731-1759
3.II trouwen, 1760-1779
3.III begraven, 1731-1757
3.IV begraven, 1758-1780
4 Register van ontvangst van impost op het trouwen, 1780-1805.

N.B. Met aantekeningen betreffende in ondertrouw opgenomen personen, 1806-1810.
4.I trouwen, 1780-1789
4.II trouwen, 1790-1798
4.III trouwen, 1799-1810
5 Register van ontvangst van impost op het begraven, 1780-1805.

5.I begraven, 1780-1789
5.II begraven, 1790-1799
5.III begraven (toegevoegd: alfabetische index), 1800-1805