Hardinxveld


Overzicht

Gereformeerd


Boven-Hardinxveld


1-2 Doop- en trouwboeken, 1638-1723.

1 1638-1704
N.B. De titel dagtekent van 1617.
a. dopen, 1638 april-1704 december.
b. trouwen, 1688 december 12-1704.
c. lidmaten, 1638-1704.
2 1705-1723
N.B. Hierin tevens een lidmatenregister, 1705-1723.
2A Trouwboek, 1724-1755

Neder-Hardinxveld


3-4 Doopboeken, 1660-1812.

3 1660 maart-1749 januari 19.

Vanaf 1729 tevens DTB-registratie van inwoners van Giessendam.
3.I 1660-1689
3.II 1690-1716
3.III 1717-1734
3.IV 1735-1748
4 1749 januari 19-1796 januari 3.

N.B. Voor de periode 1796-1811: Giessendam, nr. 3.
4.I 1749-1764
4.II 1765-1779
4.III 1780-1796

Boven-Hardinxveld


5-6 Doopboeken, 1724-1812.

5 1724-1785 november.

N.B. Blijkens de preambule zijn de doopaantekeningen van Boven- en Neder-Hardinxveld in afzonderlijke registers opgenomen.
5.I 1724-1763
5.II 1764-1785
6 1786-1812 januari 12.

6.I 1786-1795
6.II 1796-1812

Neder-Hardinxveld


7 Uittreksel uit het doopboek, 1796-1811

Gerecht


Boven-Hardinxveld


8 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 juli 24-1811 november 24
Neder-Hardinxveld
9 Ondertrouwboek, met vermelding van huwelijksdata, 1795 mei 29-1811 october 27

Gequalificeerde


10 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

GAARDERARCHIEVEN


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen, 1695-1805.

1 1695 november 26-1774.

1.I 1695-1723
1.II 1724-1774
2 1775-1805
3-5 Registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1695-1805.

3 1695 november 30-1759.

3.I 1695-1715
3.II 1716-1725
3.III 1726-1759
4 1766-1805
5 1791-1805
N.B. Bevat uitsluitend aantekeningen in de classe Pro Deo van overledenen in Boven-Hardinxveld.
6 Overlijdensregisters, met bijbehorende stukken, 1786-1788, 1791-1800, 1802-1805
Staten en verantwoordingen, o.a. van trouwen en begraven, 1782-1784
In Provinciale Gaarder Hardinxveld, nr. 1.