Haastrecht


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboeken, 1683-1792.

1 1683-1714.

1.I acta van de kerkenraad, 1683-1715 januari
1.II dopen, 1683 mei 30-1714
1.III trouwen, 1683 mei 30-1714
2 1715-1792.

2.I acta van de kerkenraad, 1715-1728
2.II dopen, 1715-1744
2.III dopen, 1745-1792
2.IV trouwen, 1715-1792
3 Doopboek, 1793-1812 mei 22
N.B. Tevens een naamregister van geborenen dat is ontleend aan de Burgerlijke Standsregisters, 1811 december 21-1818.
4-6 Registers van de graven in de kerk, met naamsvermelding van grafeigenaren en begravenen, 1755-1836.
4 1755-1792
N.B. Het register dagtekent van 1755. Achterin: notities inzake de begravenen in de kerk en op het kerkhof.
5 1755-1832
N.B. Het register dagtekent van 1780.
Voorin: lijst van grafeigenaren en begravenen, 1790-1795. Achterin: Index op naam van grafeigenaren, gevolgd door namen der begravenen, 1780-1819.
6 1759-1836
N.B. Het register dagtekent van 1821.
Achterin: Index op naam van grafeigenaren.
7 Register van ontvangst van betaling voor grafrechten, 1786 juli-1811 juni 21.
N.B. Inliggend blad met aantekeningen, 1811 juli 20-1812 juni 27.

Rooms-Katholiek


8-9 Doop- en trouwboeken, 1709-1812.

8 1709-1795
a. trouwen, 1709 mei 12-1795 mei 17.
N.B. Vooraf gaat een lijst van paters tot 1761.
b. dopen, 1709 april-1777.
N.B. Achter de doopinschrijving d.d. 1711 december 16 een overlijdensregister, 1709 april 30-1710 juni 15.
9 1778-1812
a. dopen, 1778-1812 januari 28.
b. trouwen, 1795 april 26-1811.

Gerecht


10 Trouwboek, 1686-1811
N.B. Hierin tevens vermelding van afgegeven attestaties naar elders betreffende in Haastrecht afgekondigde huwelijken.
11-17 Huwelijkstoestemmingen, -afkondigingen, attestaties enz. (Bijlagen van trouwinschrijvingen, 1658, 1673-1811).

11 1658, 1673-1715.

11.I 1658-1689
11.II 1690-1709
11.III 1710-1715
12 1697-1735.

12.I 1697-1724
12.II 1725-1735
13 1736-1760.

13.I 1736-1742
13.II 1742-1749
13.III 1750-1760
14 1761-1780.

14.I 1761-1769
14.II 1769-1780
15 1781-1796.

15.I 1781-1786
15.II 1787-1795
16 1796-1804.

16.I 1796-1798
16.II 1799-1801
16.III 1802-1804
17 1804-1811

17.I 1804-1807
17.II 1808-1811
18 Huwelijksaangiften ter secretarie, ingevolge art. 38 der ordonnantie op het middel van het kleinzegel, 1806-1811

Gequalificeerde


19 Overlijdensregister, 1806-1811
20 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Rozendaal


Gequalificeerde


21 Register van aangegeven lijken, 1806-1811
22 Wekelijkse lijsten van aangegeven lijken, 1809-1811

Vliet


Gerecht


23 Trouwboek, 1734-1805
24 Huwelijksproclamaties, met vermelding van huwelijksbevestiging, 1667, 1694, 1697, 1699
25 Huwelijksproclamaties, 1734-1809
26 Verzoeken om ondertrouw, 1749-1804, 1809

Gaardersarchieven


Overzicht

Haastrecht


1-2 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695-1750.

1.I 1695-1721
1.II 1722-1749
2 1750-1805.

2.I 1750-1784
2.II 1785-1805

Vliet


3 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven en op de verkochte onroerende goederen, 1730-1805
4 Biljetten van ontvangst van impost op trouwen, 1755
Lijst van personen die in Haastrecht zijn begraven, 1723
Staten en verantwoordingen, o.a. van trouwen en begraven, 1744-1789
N.B. In Provinciale Gaarder Haastrecht, nrs. 4-5
Declaratoir van aangeving van lijken aan de gequalificeerde van het plaatselijk bestuur, 1806-1810.
N.B. In Provinciale Gaarder Haastrecht, nr. 6= Memories van Successie, inv.nr. 2085 berustend bij het Streekarchief Midden-Holland.