Gouderak


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1774-1807.

N.B. Integraal opgenomen: een alfabetische index. Voor vroegere inschrijvingen: nrs. 2-3.
1.I dopen, 1774-1795
1.II dopen, 1796-1806
1.III trouwen, 1774-1807
1.IIIA 1774-1807 trouwen
1.IIIB 1781-1812 begraven
1.IV dopen, 1792-1811
1.V Trouwen 1792-1807
1.VI Trouwen (bijlagen) 1790-1792
2-4 Doopboeken, 1658-1812.

2 1658 december-1773 december 19.

N.B. Het eerste gedeelte is gefolieerd 1-297.
2.I 1658-1719
2.II 1720-1773
3 1658 december-1685 october 1
N.B. De inschrijvingen zijn identiek met nr. 2.
4 1807-1812 februari 2
N.B. Met alfabetische index.
5 Trouwboek, 1659 januari 10-1675 maart 2
N.B. Achterin: register van ingekomen personen die op vertoon van attestatie zijn getrouwd, 1659 mei-1671 december 13.
6 Trouwboek, 1659-1773 december 3
N.B. Gedeeltelijk afschrift.
6A Lidmaten 1807-1854
6B Lidmaten 1776-1806, 1825
7-9 Registers van ontvangst van betaling voor grafrechten.

7 1658 september 30-1694 november 22
N.B. Voorin: register betreffende zitplaatsenverhuur.
8 1695 februari 6-1751 december
9 1752-1778 december 15
Voorzien van jaarverantwoordingen.
9A Begraven 1779-1812

Gerecht


10 Trouwboek, 1693 juli-1811 juni
N.B. Tot 1720 een combinatie van data van huwelijksproclamaties met huwelijkssluitingen.
11 Huwelijksproclamaties en attestaties betreffende huwelijksproclamaties, 1802 october 31-1805 augustus 18
12 Huwelijksaangiften en attestaties betreffende huwelijksaangiften, 1806-1811 juni 15
Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806 januari 8-1811 mei 10.
N.B. Opgenomen in Gaarder nr. 3.

Gequalificeerde


Register van aangegeven lijken, 1806-1811
N.B. Opgenomen in Gaarder nr. 3.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1740-1805.

1 1740-1771.

1.I trouwen, 1740-1768
1.II begraven, 1740-1759
1.III begraven, 1760-1771
2 1772-1799.

2.I trouwen, 1772-1799
2.II begraven, 1772-1785
2.III begraven, 1786-1799
3 1800-1805
N.B. Registratie van ontvangsten voor het trouwen wordt gevolgd door registratie van huwelijksaangiften ter secretarie, 1806 januari 8-1811 mei 10. Registratie van ontvangsten voor het begraven wordt gevolgd door een register van aangegeven lijken, 1806-1811.
Staten en verantwoordingen van o.a. trouwen en begraven, 1730 enz
N.B. In Provinciale Gaarder Gouderak, nr. 1 (Streekarchief Midden-Holland).