Goedereede


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1658-1812.

1 1 1658 mei 26-1721 november 30
2 1721 december 7-1812 januari 7.

2.I 1721-1774
2.II 1775-1812
3-5 Trouwboeken, 1666-1795.

3 1666-1718
Vanaf april 1666 tot 1704 april 26, gecontinueerd vanaf april 1709.
4 1736 februari 3-1795 mei 25
N.B. Toegevoegd is een lidmatenregister, 1796 october 21.
5 1666 april-1795 mei 25
N.B. Afschrift.

Gerecht


6-8 Ondertrouw- en trouwboeken, 1673-1811.

6 1673 april 28-1767
N.B. Vanaf 1744 zijn tevens vermeld proclamaties van elders in ondertrouw opgenomen personen met registratie van afgegeven attestaties.
7 1768-1792 augustus 23
N.B. Datavermelding betreffende de huwelijksproclamaties: vanaf 1776.
8 1795 october 16-1811 november 21
N.B. Datavermelding betreffende de huwelijksproclamaties: vanaf 1806.
9 Huwelijksproclamaties, 1680-1811.

9.I 1680-1800
9.II 1801-1811
10 Huwelijkstoestemmingen, 1745, 1799-1811 en z.d
11 Verzoeken om ondertrouw, 1690-1691, 1806-1811

Gequalificeerde


12 Overlijdensregister, 1806-1811
N.B. Een register van aangegeven lijken, 1806-1811, is opgenomen in: Gaarder nr. 3.

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695-1754.

N.B. Hierin tevens memories van aangeving betreffende de heffing van collaterale successie.
1.I trouwen en begraven, 1695-1725
1.II trouwen en begraven, 1726-1754
1.III collaterale successie, 1659-1694
1.IV collaterale successie, 1695-1734
2 1755-1803.

2.I trouwen, 1755-1803
2.II begraven, 1755-1782
2.III begraven, 1783-1803
3 1804-1805
N.B. De registratie van begrafenisimpost wordt gevolgd door een register van aangegeven lijken, 1806-1811.
Staten en verantwoordingen van o.a. trouwen en begraven, 1631-1783
N.B. In: Provinciale Gaarder Goedereede
Aangifte van overledenen, 1806-1807, 1811
N.B. In: Memories van Successie (3.06.05), inv.nr. 2124.