Giessendam


Overzicht

Giessen-Nieuwkerk


1A Ontvangsten in de kerkrekeningen voor het beluiden en begraven, 1656-1715
N.B. Uit: Rechterlijk Archief Giessen-Nieuwkerk inv.nr. 20.

Giessen-Nieuwkerk


1B Trouwen 1672-1811
Met attestatie vertrokken personen 1708-1710
1C Dopen, 1773-1812
1C.I Dopen 1671-1778
Lidmaten 1707-1710

Giessendam en Neder-Hardinxveld


1D.I Lidmaten (1730) -1768
1D.II Lidmaten 1780-1813
1E Trouwen 1730-1833

Giessen-Oudekerk, Giessendam en Peursum


Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1692 november-1738 november.

1.I dopen, 1692-1738
1.II trouwen, 1692-1738

Giessen-Oudekerk en Peursum


2 Doop- en trouwboek, 1738-1811.

2.I dopen, 1739-1811 augustus 24
2.II trouwen, 1739-1809 januari 22

Giessendam en Neder-Hardinxveld


N.B. Zie voor doopaantekeningen te Neder-Hardinxveld van voor en na 1796: DTB Hardinxveld, nrs. 3, 4, 7.
3 Doopboek, 1796 januari 3-1811

Giessendam


Gerecht


4 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 juni 13-1811
5 Losse stukken betreffende trouwaangifte en verzoek om dispensatie van civiele financiele verplichtingen voor het trouwen, 1795-1801, 1804, 1805

Gequalificeerde


6 Register van aangegeven lijken, 1806-1811
7 Alfabetische index op naam der overledenen in nr. 6

Giessen-Oudekerk


Gerecht


8 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 december 18-1811
N.B. Vermeld zijn tevens de plaatsnamen waar elders gesloten huwelijken hebben plaatsgevonden.

Gequalificeerde


9 Jaaropgave van overledenen, 1806-1811

Giessendam, Giessen-Oudekerk, Hardinxveld, Hoog-Blokland


Gequalificeerde


10 Overlijdensregister, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1767-1805.

N.B. Met alfabetische index op naam der overledenen.
1.I trouwen, 1767-1805
1.II begraven, 1767-1780
1.III begraven, 1781-1805

Giessen-Oudekerk


2-3 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1739-1805.

2 1739-1788.

2.I trouwen, 1739-1787
2.II begraven, 1739-1764
2.III begraven, 1765-1787
3 1788-1805
N.B. Blijkens een inliggend blad werd in Ameide geen impost op het trouwen geheven, d.d. 14 juli 1796.
Een overlijdensaangifte, 1810
In: Memories van Successie (3.06.05), inv.nr. 2160.
Register van overledenen te Giessendam, 1811
In: Memories van Successie (3.06.05), inv.nr. 2160.