Geervliet


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1625-1795
a. dopen, 1625 mei 11-1674 februari 4.
N.B. Zie voor vroeger gedateerde inschrijvingen: nr. 2.
b. trouwen, 1625 september 7-1795 mei 11.
N.B. Inschrijvingen uit de periode 1651-1668 ontbreken.
2 Doopboek, 1585 november 10-1811 november 3
2.I 1585-1701
2.II 1701-1811
3 Doopboek, 1721-1776 mei 13

Gerecht


4 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 juni 27-1811 augustus 11
N.B. Tevens vermelding van afgegeven attestaties van huwelijksproclamaties.

Gequalificeerde


N.B. De nrs. 5 en 6 geven een vrijwel identieke personele opsomming, maar zijn te onderscheiden door verschillende administratieve categorieen.
5 Overlijdensregister ten behoeve van belastingheffing voor successierechten, 1806-1811
6 Overlijdensregister ten behoeve van belastingheffing voor successierechten, 1806-1811

Biert en Stompert


Gerecht


7 Ondertrouw- en trouwboek, 1796 october 21-1810 augustus 5

Gequalificeerde


8 Overlijdensregister, 1806-1811

Simonshaven en Biert


Gereformeerd


9-11 Doop- en trouwboeken, 1658-1812.

9 1658-1717
a. dopen, 1658 december 22-1717 april 2.
b. trouwen, 1658 november 24-1717 mei 2.
c. lidmaten, 1677, 1690, 1698, 1707.
10 1717-1750
a. trouwen, 1717 augustus 8-1749 november 23.
b. diaconierekeningen, 1789-1790, c dopen, 1717 augustus 8-1750 maart 15.
d. lidmaten, 1717, 1720-1730.
11 1751-1812
a. trouwen, 1751 augustus 9-1793 mei 10.
b. lidmaten, ca. 1750-1797.
c. dopen, 1751-1812 februari 2.
11.I Trouwinschrijvingen van 1776 oct. 27 en 1778 jan. 1

Simonshaven en Schuddebeurs


12 Ondertrouw- en trouwboek, 1769-1811

Gequalificeerde


13 Overlijdensregister, 1806-1811
14 Week-register van overledenen, 1808

Geervliet


Doopregister 1585-1811
Doopregister 1625-1674
Doopregister 1721-1776
Trouwregister 1625-1795

Simonshaven


Doopregister 1658-1717
Doopregister 1717-1749
Dopenregister 1751-1793
Trouwregister 1658-1717
Trouwregister 1717-1750
Trouwregister 1751-1812

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1714-1751
2 Register van ontvangst van impost op het trouwen, 1752-1796
N.B. Zie voor het vervolg: nr. 4.
3-4 Registers van ontvangst van impost op het begraven, 1752-1805, en trouwen, 1798-1805.

3 1752-1797
4 1798-1805
N.B. Nr. 4 omvat tevens registratie van impost op het trouwen.
5 Biljetten ter ontheffing van belastingplicht wegens onvermogen ten gunste van begrafenis in Geervliet van personen die elders zijn overleden

Simonshaven, Schuddebeurs en Biert


6 Aantekeningen van de namen der overleden personen, in verband met de heffing van de impost op het begraven, 1797-1805
N.B. Zie ook nrs. 7-10.

Biert en Stompert


7-8 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 17118-1805.

N.B. Zie ook nr. 6.
7 1718-1731
8 1732-1805

Simonshaven en Schuddebeurs


9-10 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1718-1805.

N.B. Zie ook nr. 6.
9 1718-1763
N.B. Hierin tevens: collaterale successie, de 40ste en 80ste penning van de meubilaire goederen alsmede van de onroerende goederen, 1718-1730.
10 1763-1805
Permissiebiljet ten behoeve van het begraven, 1806-1811
N.B. In Provinciale Gaarder Geervliet nr. 1.
Staten en verantwoordingen o.a. van trouwen en begraven, 1671-1733
N.B. In Provinciale Gaarder Geervliet, nrs. 2-116.

Bevolkingsregister


Bevolkingsregister 1846-1849
Bevolkingsregister 1850-1855
Bevolkingsregister 1856
Bevolkingsregister, deel 1 1860-1878
Bevolkingsregister, deel 1 1887-1919
Bevolkingsregister, deel 1 1920-1940
Bevolkingsregister, deel 1, A - F 1875-1885
Bevolkingsregister, deel 1, G - K 1875-1885
Bevolkingsregister, deel 2 1860-1878
Bevolkingsregister, deel 2 1887-1919
Bevolkingsregister, deel 2 1920-1940
Bevolkingsregister, deel 3 1887-1919
Bevolkingsregister, deel 3 1920-1940
Bevolkingsregister, deel 3, L - R 1875-1885
Bevolkingsregister, deel 4, S - Z 1875-1885
Dienstbodenregister 1860-1875
Dienstbodenregister 1875-1885
Dienstbodenregister 1920-1940
Index Bevolkingsregister 1887-1919
Index Bevolkingsregister 1920-1940