DORDRECHT


1.1 NEDERLANDS HervormdE GEMEENTE


1.1.1 Algemeen


1-10 Doopboeken

1 1574-1587
2 1587-1604
3 1605-1619
4 1619-1641
5 1642-1662
6 1662-1680
7 1681-1703
8 1704-1737
9 1738-1777
10 1777-1812

1.1.2 De Augustijnenkerk


11-15 Doopboeken

11 1704-1715. Geen scans aanwezig.
12 1715-1722. Geen scans aanwezig.
13 1722-1728. Geen scans aanwezig.
14 1728-1735. Geen scans aanwezig.
15 1735-1743. Geen scans aanwezig.
16-28 Trouwboeken

16 1573-1603
17 1604-1618
18 1618-1629
19 1629-1641
20 1644-1655
21 1655-1664
22 1664-1672
23 1672-1679
24 1680-1688
25 1688-1703
26 1688-1691. Geen scans aanwezig.
27 1691-1727. Geen scans aanwezig.
28 1728-1805. Geen scans aanwezig.
29 Begraafboek

1.1.3 De Grote Kerk


30-37 Trouwboeken

30 1642-1655. Geen scans aanwezig.
31 1655-1664. Geen scans aanwezig.
32 1664-1672. Geen scans aanwezig.
33 1672-1680. Geen scans aanwezig.
34 1680-1688. Geen scans aanwezig.
35 1688-1691. Geen scans aanwezig.
36 1691-1730. Geen scans aanwezig.
37 1730-1806. Geen scans aanwezig.
38-42 Registers houdende aantekening van de overledenen

38 1636-1649
39 1650-1660
40 1661-1670
41 1671-1682
42 1683-1696
43-47 Begraafboeken

43 1677-1681
44 1683-1689
45 1690-1698
46 1692-1695. Geen scans aanwezig.
47 1694-1697. Geen scans aanwezig.
48-54 Begraafboeken

48 1699-1701
49 1701-1711
50 1712-1730
51 1731-1750
52 1751-1771
53 1772-1784
54 1785-1811
55 Register houdende aantekening van de kerkpondsgraven, alsmede van het ruimen van de graven. Geen scans aanwezig.
56 Klapper op de graven in de Grote Kerk, letter A-H, z.j.. Geen scans aanwezig.
57 Register houdende aantekening van het gebruik van het rouwkleed. Geen scans aanwezig.

1.1.4 De Nieuwkerk


58-65 Trouwboeken

58 1642-1655. Geen scans aanwezig.
59 1655-1664. Geen scans aanwezig.
60 1665-1672. Geen scans aanwezig.
61 1672-1680. Geen scans aanwezig.
62 1680-1688. Geen scans aanwezig.
63 1688-1691. Geen scans aanwezig.
64 1691-1737. Geen scans aanwezig.
65 1738-1806. Geen scans aanwezig.
66 Begraafboek

67-72 Begraafboeken

67 1704-1724
68 1725-1731
69 1732-1749
70 1749-1772
71 1773-1794
72 1794-1811
73 Rekeningen en verantwoording door koster Johan van Wageningen betreffende het openen van de graven en het luiden van de klokken

1.2 WaalsE GEMEENTE


74 Register houdende aantekening van de dopen, 1586-1795, alsmede van de huwelijken
74a Doopboek

1.3 ENGELSE EN SCHOTSE GEMEENTE


75 Register houdende aantekening van de dopen, 1629-1809, alsmede van de huwelijken

1.4 EVANGELISCH-LuthersE GEMEENTE


76 Register houdende aantekening van de dopen 1690-1811, alsmede van de huwelijken 1693-1808 en van de namen van de lidmaten 1690-1798
77 Register houdende aantekening van de dopen 1775-1812, alsmede van de proclamaties 1788-1794

1.5 DOOPSGEZINDE GEMEENTE


78 Register houdende aantekening van de bereiding en bevestiging van de oudsten, 1617-1677, alsmede van de verkiezingen van de dienaren van het woord, 1626-1695, van de voltrokken huwelijken, 1626-1692, van de bediening van het doopsel en avondmaal, 1626-1690, van de leden die in Dordrecht zijn komen wonen, 1626-1692, van een formulier voor de leden die naar elders vertrekken, z.j., van de leden die naar elders zijn vertrokken, 1626-1701, van ontslagen, censuren en wederaannemingen, z.j. en van de overledenen, 1617-1689 en 1728-1729
79 Register houdende aantekening van de beroepen van de leraren, 1748-1749, alsmede van de verkiezingen van de diaken, 1728-1780, van de namen van de leden, 1770, van de gehuwden, 1750-1774, van de gedoopten, 1750-1779, van kerkelijke zaken, 1770-1793, van de geborenen, 1685-1790 en van de verstrekte subsidies, 1757-1793

1.6 Rooms-KatholiekE KERK


80 Register houdende aantekening van de dopen, 1712-1746, alsmede van de giften en uitgaven over 1737, van de bijdragen, z.j., van de namen van de parochianen, z.j., van de huwelijken, 1713-1748 en van de overledenen, 1712-1749
81 Register houdende aantekening van de dopen, 1746-1802, alsmede van de huwelijken, 1748-1802 en van de overledenen, 1749-1810
82 Register houdende aantekening van de dopen, 1803, alsmede van de huwelijken, 1803-1811
83 Register houdende aantekening van de gedoopten van het mannelijk geslacht in de jaren 1773-1793

1.7 OUD-KATHOLIEKE KERK


1.7.1 Kerk aan de Voorstraat


84 Register houdende aantekening van de dopen, 1672-1811, alsmede van het memoriaal, 1658-1672, van de huwelijken, 1672-1806 en van de overledenen, 1762-1811

1.7.2 Kerk aan de Hoge Nieuwstraat


85 Register houdende aantekening van de dopen, 1690-1809, alsmede van de huwelijken, 1695-1811 en van de overledenen, 1702-1728 en 1764-1811

1.8 NEDERLANDS-ISRA╦LITISCHE GEMEENTE


86 Register houdende aantekening van de besnijdenissen

1.9 GERECHT


87-94 Trouwboeken
87 1691-1705
87 a 1691-1705 (index)
88 1706-1717
88 a 1706-1717 (index)
89 1717-1727
90 1727-1741
91 1741-1756
92 1757-1779
93 1780-1805
94 1806-1811
94 a 1792-1795
95-96 Registers houdende aantekening van de huwelijken van de onderscheiden gezindten
97 Register houdende aantekening van de huwelijksafkondigingen van de Waalse Gemeente, 1795-1810, alsmede van de Evangelisch-Lutherse Gemeente, 1764-1798 en van de Engelse en Schotse Gemeente, 1781-1790. Geen scans aanwezig.
98 Register houdende aantekening van de overledenen
99 Register houdende aantekening van de aangegeven lijken
99a Index op het register van de aangegeven lijken