Dirksland


Overzicht

Gereformeerd


0 Dopen, 1588-1593
1-6 Doopboeken, 1606-1812.

1.I 1606-1646
N.B. De periode 1619 juni-1629 ontbreekt.
I.II 1647-1669
2.I 1670-1687
2.II 1688-1701
N.B. Met lidmatenlijst uit ca. 1692.
3 1702-1720 mei
N.B. Met registratie van ingekomen acten van indemniteit, 1747-1773. Keerzijde: registratie van censuurgevallen, 1720-1731 (hiaat: 1723-1726).
3.I 1702-1712
3.II 1712-1731
4 1720 mei 1-1733 juli 26
N.B. Keerzijde: registratie van censuurgevallen 1712-1718.
4.I 1720-1724
4.II 1725-1733
5 1733 april 19-1793
N.B. Dubbel tot 1733 juli 26.
5.I 1733-1754
5.II 1755-1773
5.III 1774-1793
6 1794-1812 januari
7-9 Trouwboeken, 1598-1795.

7 1598 october-1604 april 18, 1608 october 1619 mei 5, 1629 dec. 29-1678 october 7
N.B. Op inschrijving uit 1604 volgen twee ongedateerde inschrijvingen. Zie vervolgens nr. 10. Van de eerste bladen zijn gedeelten weggeknaagd.
8 1688 april-1707
N.B. Toegevoegd zijn een lidmatenlijst (1732-1748) en registratie van nieuw ingekomen leden (1734-1742).
9 1708 maart 9-1795 mei 10
10 Ondertrouwinschrijvingen met vermelding van huwelijksdata en afgegeven attestaties, 1678 november 19-1688 april 25.

10.I 1678-1681
10.II 1682-1688
10A Naamlijst van lidmaten, 1767-1809
10B Alfabetische en chronologische naamindex op lidmaten, 1797-1839
N.B. Toegevoegd een register van huwelijksinzegeningen, 1818-1845 mei 9.

Gerecht


11-12 Ondertrouw- en trouwboeken, 1795-1812.

N.B. De inschrijvingen uit de periode 1718-1794, die hieraan voorafgaan, behoren categorisch in het gaarderregistratiesysteem. Zie: Gaarder 1-4.
11 1795 mei 29-1808 september 20
12 1809-1812 januari 12
13 Huwelijksproclamaties, 1729-1748, 1758-1788, 1791-1811.
N.B. Hierin tevens ingekomen verzoeken om en afgegeven attestaties betreffende huwelijksproclamaties.
13.I 1729-1796
13.II 1797-1804
13.III 1805-1811
14 Verzoeken om ondertrouw, 1807-1811
15 Huwelijkstoestemmingen, 1802-1804, 1806 en 1811

Gequalificeerde


16-17 Overlijdensregisters van aangegeven lijken, 1806-1811.

16 1806-1810 november 21
17 1810 november 27-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-4 Registers van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, 1717-1805.

N.B. Hierbij enkele gerechtelijke ondertrouw- en trouwinschrijvingen.
1 1717-1729
2 1729-1759
3 1759-1777
4 1778-1805
5 Bijlagen bij nr. 1, 1717-1729
6-7 Alfabetische index op naam van overledenen, 1729-1828.

6 Integraal alfabetisch
7 Periodiek alfabetisch