Brandwijk


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1702-1812.

1 1702 maart 5-1760
N.B. Vooraf gaat een predikantslijst
2 1761-1812 februari 9
N.B. Vooraf gaat een predikantslijst.
3 Trouwboek, 1702 september 21-1811 april 22
4-5 Begraafregisters betreffende begraven in de kerk enop het kerkhof, met vermelding voldoening aan grafrechten, 1740-1800.

4 1740 juli 20-1779 october 13
5 1779 december 10-1800 september 24
N.B. Toegevoegd: financiele administratie betreffende zitplaatsen, honorarium voor de doodgraver, grafrechten (met naamsvermelding), 1771,1773 en 1779.
5A Begraafregister, 1800-1810
5B Begraafregister, 1784

Brandwijk en Gijbeland


Gerecht


5C Huwelijksproclamaties enz., 1806 januari 31-1810 december 28

Gequalificeerde


6 Overlijdensregister, 1811 maart-november
7 Overlijdensregister, 1806-1811
8 Biljetten van overlijdensaangifte, 1806 januari 16-1811 november 24

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1751-1805.

1.I trouwen, 1751-1779
1.II trouwen, 1780-1805
1.III begraven, 1751-1779
1.IV begraven, 1780-1805
2 Losse aantekeningen betreffende de impost op trouwen en begraven, 1780, 1783 en 1785
- Staten en verantwoording o.a. van trouwen en begraven, 1779-1786
In Provinciale Gaarder Brandwijk/Gijbeland (3.01.37.08), nr. 1.