Bleskensgraaf


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1674-1812.

1 1674 mei-1725
2 1726-1812 februari 14
3 Alfabetische index op doopnamen welke voorkomen in nr. 2 (1750-1813)
4 Trouwboek, 1674-1813
N.B. Bij de inschrijvingen over 1674 zijn nagenoeg geen trouwdata vermeld.
5-6 Begraafregisters betreffende begraven in de kerk en op het kerkhof, 1719-1812.

5 1719-1795 februari
N.B. Achterin opgave van grafnummers van graven in de kerk, alsmede vermelding van de begravenen, 1718-1801. Zie voor alfabetische index: nr. 8.
6 1795 april-1812 augustus
7 Begraafregisters betreffende begravenen in de kerk en op het kerkhof, met vermelding van verschuldigde kosten voor grafrecht, 1781 december-1782 augustus, 1784 augustus-1785 augustus
N.B. Door de doodgraver afgegeven aan de kerkmeester.
Zie voor alfabetische index: nr. 8.
8 Alfabetische jaarindex op naam van overledenen welke zijn vermeld in de begraafregisters onder nrs. 5 en 7, 1719-1794

Gerecht


9 Ondertrouwinschrijvingen, 1808
10 Ingekomen verzoeken om huwelijksafkondigingen, 1806-1807
11 Ingekomen verklaringen van huwelijksafkondigingen, 1806

Gequalificeerde


12 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
13 Overlijdensregister ten behoeve van inning voor successierechten, 1806-1811
14 Lijsten van aangegeven lijken inzake Bleskensgraaf en Hofwegen, 1811
15 Biljetten van aangifte van overlijden inzake Bleskensgraaf en Hofwegen, 1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op het trouwen, 1726-1775
2 Register van ontvangst van impost op het begraven, 1726-1775
3 Register van ontvangst van impost op het trouwen en begraven, 1776-1805.

3.I huwelijken, 1776-1806
3.II begraven, 1776-1806
4 Aantekeningen, parallel lopende aan nr. 3, van impost op het trouwen, 1797 en 1804, en op het begraven, 1797 en 1802