Berkenwoude


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1675-1702
a. dopen, 1675 februari 3-1702 januari 22.
b. trouwen, 1675-1705 januari 8.
2-3 Doopboeken, 1702-1811.

2 1702 april-1779
3 1780-1811
3A Naamlijst van kinderen van elders hier gedoopt, 1703-1723
N.B. Gefotokopieerd naar het origineel berustend in het archief van de kerkeraad, beschreven in de "B" p. 291.
4 Trouwboek, 1702 juni-1811 april
4A Lidmaten 1674-1779, 1780-1783 en 1796-1850
Acten van indemniteit, alimentatie, 1700-1812, bijlagen trouwen, 1725-1727
Naamlijst van kinderen van elders hier gedoopt, 1703-1723.

Gerecht


5 Trouwboek, 1792-1811 maart
N.B. Van 1792-1795 april ondertrouwboek, met aantekening van de huwelijksdata.
- Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811
N.B. In Gaarder nr. 2.

Gequalificeerde


6 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1741 november-1791 november
N.B. Bij de ontvangst van impost op begraven is tevens de voldoening aan het kerkerecht vermeld. De registratie is namelijk gehouden door een multifunctionele medewerker.
2 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1773-1805
N.B. Op de registratie van impost op het trouwen volgt een opsomming van huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1810. Op de registratie van impost op het begraven volgt een opsomming van overlijdensaangiften, 1806-1811.