Berkel


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doop- en trouwboeken, 1587-1727.

1 1587-1648
a dopen, 1587 februari 22-1648 september 13.
b trouwen, 1608 februari 2-1648 december 20.
2 1649-1682
a dopen, 1649-1682 november 22.
b trouwen, 1649 april 11-1682 december 6.
3 1683-1727
a dopen, 1683-1727.
b trouwen, 1683 februari 7-1727.
4 Doopboek, 1728-1811
5 Trouwboek, 1728-1811
6-7 Registers van ontvangst voor het verschuldigde voor begraven in de kerk of op het kerkhof, 1714-1791.

6 1714-1747
N.B. Hierin tevens opgave van collecteopbrengsten.
7 1767-1791

Remonstrants


8 Doopboek, 1731 juni-1811 juli 3

Rooms-Katholiek


9 Doop- en trouwboek, 1644-1725
a. dopen, 1644 april-1650, 1657 maart-1724 februari (fol. 1-46, 96-112 en 126-129).
b. trouwen, 1645 september-1649 januari, 1657 juni-1724 (fol. 120vo., 47-55).
c. pastoorslijst, 1656-1800 (fol. 64).
d. lijst van met het Oliesel begiftigden, 1659-1725 (fol. 65-74).
e. overlijdensregister, 1800-1809 maart (fol. 75-78).
f. (voorin) lijst van pestslachtoffers, z.j.
10-11 Doopboeken, 1724-1812.

10 1724-1763 maart 10
N.B. Achterin: trouwinschrijvingen, 1726 februari 24-1739 juli 3 en 1750 januari 20-1755 April 13.
11 1763 mei 9-1812 januari
12 Trouwboek, 1763 october 30-1810
N.B. De inschrijvingen over 1726-1730 en 1750 -1755 zijn opgenomen in nr. 10.

Gerecht


12A I-X. Ondertrouw- en trouwakten, 1616-1811.

N.B. Gekopieerd uit RA Berkel en Rodenrijs, nrs. 13-23, 46-54, en als volgt gespecificeerd:
12A.I 15-1656
12A.II 57-1679
12A.III 80-1696
12A.IV 97-1715
12A.V 16-1735
12A.VI 36-1750
12A.VII 51-1764
12A.VIII 65-1784
12A.IX 85-1799
12A.X 00-1811
12B Namen van begravenen, 1602-1609, 1611
N.B. Gefotokopieerd uit RA Berkel en Rodenrijs, nr. 10.
13 Attestaties etc. met betrekking tot de trouwinschrijvingen, 1677-1753.

13.I 1677-1716
13.II 1717-1727
13.III 1728-1739
13.IV 1740-1752

Gequalificeerde


14 Register van overledenen, 1806-1811
15 Register van overledenen, 1809 (klad)
16 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-4 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1 1695-1696
2 1701-1732
N.B. de ontvangst voor begraven is geregistreerd tot 1726.
3 1750-1780.

N.B. De ontvangst voor trouwen is geregistreerd met ingang van 1751.
3.I huwelijken, 1751-1780
3.II begraven, 1750-1780
4 1780-1805
N.B. Hierin tevens ontvangsten van de belasting op advertenties van geboorten, huwelijken en overlijden in de nieuwsbladen, 1801-1804.
5 Trouwen 1780-1805
- Staten en verantwoordingen van o.a. impost op trouwen en begraven, 1719, 1721, 1727-1728, 1734-1736, 1779-1805. In Provinciale Gaarder Berkel en Rodenrijs, nrs. 1-9, 11-34 .
- Biljetten van aangifte wegens het middel van trouwen en begraven, 1696-1786. In Provinciale Gaarder Berkel en Rodenrijs, nr. 34 originelen berusten in het G.A. Rotterdam
Tempel
- Staten en verantwoording van o.a. impost op trouwen en begraven, 1776-1779, 1782-1784, 1786-1788, 1790-1794 en 1796-1805. In RA Tempel, nr. 2. originelen berusten in het G.A. Rotterdam