Bergambacht


Overzicht

Gereformeerd


1-3 Doopboeken, 1644-1853.

1 1644-1811
2 1756 april-1792
N.B. Voorin een afschrift van de beroepingsbrief en de approbatie.
3 1793-1853
4-7 Trouwboeken, 1710-1883.

4 1710 november-1811 mei
N.B. Afschrift.
5 1756 april-1792 november
6 1793 april-1831 augustus
N.B. Hierin tevens een trouwinschrijving d.d. 1857 mei 15.
7 1793 april-1823 januari en 1857-1883
8 Register van grafeigenaars, met administratie van eigendomsovergangen en begravenen, 1727-1807
N.B. Aangelegd in 1730. Voorin een kopie-ordonnantie inzake graf- en stoelrecht. Zie voor ingezetenen van Bergambacht, uit de periode 1694-1739,die zijn begraven in Stolwijk: DTB Stolwijk nr. 3.

Gerecht


9-10 Ondertrouw- en trouwboek, 1795-1811.

9 1795-1802
N.B. Een formulier ter huwelijksbevestiging wordt respectievelijk gevolgd door trouwinschrijvingen en ondertrouwinschrijvingen.
10 1806-1811 juni
N.B. Uit 1806-1807 vrijwel uitsluitend ondertrouwinschrijvingen.
11 Administratie van huwelijksproclamaties van inwoners en ingekomenen, 1743, 1747, 1755, 1795-1797, 1801 en 1808
12 Huwelijkstoestemmingen, 1807-1811
N.B. Het omslag omvat mede het afschrift van een huwelijksakte d.d. 1811 mei 15.
13 Verantwoording van in ondertrouw opgenomen ingezetenen en ingekomenen, met vermelding van huwelijksproclamaties etc., 1783, 1795-1806
14 Verzoeken om ondertrouw, 1806 en 1809
N.B. Op de stukken uit 1809 zijn de proclamaties vermeld.

Gequalificeerde


15 Register van overledenen, 1806-1811
16 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Zuidbroek


Gerecht


17 Verantwoording van in ondertrouw opgenomen personen, met vermelding van proclamaties, 1795-1805
N.B. Het stuk uit 1795 bevat tevens de huwelijksdatum.
- Administratie van personen die ter secretarie in ondertrouw zijn opgenomen, met vermelding van de huwelijksdata, 1806-1811.
N.B. Zie hiervoor Gaarder nr. 7.

Gequalificeerde


18 Register van overledenen, 1806-1811
19 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-4 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1695-1804.

1 1695-1727 januari.

1.I trouwen, 1695-1727
1.II begraven, 1695-1727
2.I 1727-1748. Trouwen
2.II 1747-1735 Begraven
2.III 1735-1748 Begraven
3.I 1748-1779. Trouwen
3.II 1748-1762 Begraven
3.III 1763-1779 Begraven
Omvat tevens ontvangsten van Ammerstol.
4 1780-1805.

4.I 1780-1805. Trouwen
4.II 1780-1805. Begraven
5 Biljetten van aangifte voor impost op het trouwen, 1789-1805
- Staten en verantwoordingen van o.a. trouwen en begraven, 1790-1805
In Provinciale Gaarder Bergambacht, nr. 8-23 (Streekarchivariaat Midden-Holland).
- Register der overledenen, 1806-1811
In Provinciale Gaarder Bergambacht, nr. 24 (Streekarchivariaat Midden-Holland).

Zuidbroek


N.B. Zie voor overleden inwoners van Zuidbroek, 1702-1792: Gaarder Lekkerkerk
6 Biljetten van aangifte voor de impost op het trouwen, 1798-1805
7 Register van ontvangst van de impost op het trouwen, 1795-1805 en op het begraven, 1796-1804
N.B. Bevat tevens de namen van personen die ter secretarie in ondertrouw zijn opgenomen, met vermelding van de huwelijksdata, 1806-1811, alsmede een lijst van overledenen, 1806-1811.