Beijerland, Oud


Overzicht

Gereformeerd


1-5 Doopboeken, 1627 september-1646

1 1627 september-1646
2 1662-1673
3 1674-1742
4 1743-1796
N.B. De eerste bladen zijn gehavend.
5 1797-1812 februari
6-11 Trouwboeken, 1629-1811.

6 1629-1650 augustus
N.B. De tekst op de laatste bladen is door vochtschade nauwelijks leesbaar.
7 1650 september-1673
8 1674-1688
9 1689-1737
10 1738-1769
11 1770-1811 februari
12 Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht voor het begraven, 1809 mei-1828
N.B. Aangelegd door de doodgraver, 19 mei 1809.
13 Lijst van doop- en trouwboeken in 1812 door de predikant aan de maire overgeleverd

Israelitisch


14 Geboortenregister van de synagoge, ring Oud-Beijerland, 1793-1811

Gerecht


15 Trouwakten, 1630-1705, 1771-1799
N.B. Zie ook nrs. 16 en 17. De bovengenoemde tijdvakken vertonen over enkele jaren hiaten, omdat de aantekeningen ontbreken.
15A Trouwinschrijvingen, 1616 september 14-1631 october 19
N.B. Fotokopie uit RA Oud-Beijerland.
16 Trouwboek, 1690, 1704-1705
17 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 juli-1811 juni
N.B. Geklapperd
- Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811.
N.B. Opgenomen in Gaarder nr. 4.
18 Verzoeken om huwelijksproclamaties van personen die in een andere gemeente zijn ondertrouwd, 1809-1811
19 Interdicties van huwelijksproclamaties alsmede de opheffing van een interdictie, 1713, 1800-1802

Gequalificeerde


20 Overlijdensregister ten behoeve van voldoening naar successierecht, 1806-1811
21 Overlijdensregister, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-4 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1734-1805.

1 1734-1748
2 1748-1780.

N.B. De ontvangsten op trouwen zijn in dit deel slechts geregistreerd tot 1777.
2.I trouwen, 1748-1777
2.II begraven, 1748-1768
2.III begraven, 1769-1780
3 1777-1803.

N.B. De ontvangsten op begraven zijn in dit deel geregistreerd over de periode 1780-1802.
3.I trouwen, 1777-1792
3.II trouwen, 1793-1803
3.III begraven, 1780-1789
3.IV begraven, 1790-1796
3.V begraven 1797-1803
4 1803-1805
N.B. Toegevoegd is een registratie van huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811.