Barendrecht


Overzicht

Gereformeerd


1-9 Doop- en trouwboeken, 1606-1846.

1 Dopen, 1655 mei 30-1680
2 Dopen, 1681-1717
N.B. Achterin: lidmatenregister, 1681.
3 Dopen, 1718-1738 november 2
3A -dopen, 1606 mei-1638 (blz. 78-155);
- trouwen, 1606 october-1639 (blz. 34-77);
- acta van de kerkenraad, 1606 februari 5-1639 (blz. 2-31);
- lidmatenregister, 1610 (blz. 17);
- afschriften van synodale verordeningen, 1651-1653, 1663, alsmede van een resolutie van de Staten van Holland d.d. 1694 december 18 betreffende "de vrede en rust in de Kercken deser provincie" (blz. 158-169).
N.B. Dit betreft een fotokopie van een exemplaar dat oorspronkelijk in bruikleen was
3B Getypt afschrift van de DTB Barendrecht nr. 3
- (p. 1-19), wegens slecht leesbare staat. Benschop (Hervormd)
4 dopen, 1738 november 16-1759
5 dopen, 1760-1846 october 11
N.B. De periode 1760-1772 mei 10: in afschrift.
6 trouwen, 1650 october 8-1675 juli 7
7 trouwen, 1675 juli 21-1738 november
8 trouwen, 1739 maart-1771 mei
9 trouwen, 1771 september-1810
9A Barendrecht en Karnisse. Huwelijken, 1775-1810

Barendrecht (oost-)


Gerecht


10 Ondertrouw- en trouwboek, 1807-1811

Gequalificeerde


11 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Barendrecht (West-) en Karnisse


Gerecht


12 Ondertrouw- en trouwboek, 1796-1810
13 Huwelijkstoestemmingen, attestaties van huwelijksafkondigingen, bewijzen van onvermogen enz., 1786-1811, enkele ongedateerd

Gequalificeerde


14 Register van overledenen, 1806-1811
15 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht

Oost-Barendrecht


1-2 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805(1807).

1 1695-1774.

N.B. De ontvangst van impost op het trouwen is slechts geregistreerd tot 1772.
1.I trouwen, 1695-1772
1.II begraven, 1695-1774
2 1774-1805(1807).

2.I trouwen, 1774-1807
2.II begraven, 1774-1805

West-Barendrecht en Karnisse


3-4 Registers van ontvangst van impost op het trouwen, 1696-1805.

3 1696-1784.

3.I 1696-1749
3.II 1750-1784
4 1785-1805
5-8 Registers van ontvangst van impost op het begraven, 1695-1805.

5 1695-1775.

5.I 1695-1749
5.II 1750-1775
6 1776-1784
7 1785-1799.

7.I 1785-1793
7.II 1794-1799
8 1800-1805
N.B. Hierin tevens ontvangsten van impost op trouwen, 1776 november 14, 19 en december 6.