Alphen aan den Rijn


Overzicht

Aarlanderveen


Gereformeerd


1-2 Doop- en trouwboek, 1737-1812.

1 1737-1812
N.B. Afschrift tot 1753 augustus, gewaarmerkt door de secretaris d.d. 1776 februari 12.
- dopen, 1737-1812 januari 15.
N.B. Zie voor de vroegere inschrijvingen nr. 3.
- trouwen, 1738 januari 31-1811 augustus 11.
2 1792-1807
N.B. dubbel.
- dopen, 1792 juni 24-1807.
- trouwen, 1792 juli 22-1807 april 12.
3 Doopboek, 1692 mei 25-1736
N.B. Zie vervolgens nr. 1.
4 Ontvangsten van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1741-1796
5-6 Registers van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk, 1727-1812.

N.B. gehouden door de koster.
5 1727 mei-1798 januari 26
N.B. Met onvolledige alfabetische index. Na de aantekeningen over 1749 volgen ontvangsten van de gerechtsbode (tevens koster) voor verschillende administratieve werkzaamheden, 1723, 1733 en 1734.
6 1798 januari 31-1812 juni 11
7-8 Registers van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven op het kerkhof, 1750-1812.
7 1750 mei-1805 october
N.B. In het begin ontbreken enige bladen. Na de aantekeningen van 1761 juli 4 volgt een onvolledige alfabetische index, 1701 vlg.
8 1805 november-1812 juni 10
8A.I trouwinschrijvingen 1738-1817
lidmaten 1777-1793
8A.II lidmaten 1794-1825

Rooms-Katholiek


9-10 Doop- en trouwboeken, 1731-1812.

9 1731-1765
N.B. Aangelegd 1731 februari 24.
- dopen, 1731 maart 1- 1765 april 29.
- trouwen, 1731 maart-1765 mei 28.
10 1765-1812
- dopen, 1765 mei 16-1812 januari 13.
- trouwen, 1765 mei 23-1811 mei.
11 Doopboek, 1792-1810
N.B. dubbel.

Gerecht


12-15 Trouwboeken, 1673-1811.

12 1673 october 18-1734
13 1735-1768
N.B. met een alfabetische index op de voornamen.
14 1769-1811 februari
15 1792 november-1811 februari
N.B. dubbel.
16-19 Bijlagen, 1669, 1698-1811

16 1669, 1698-1733
17 1734-1766.

17.I 1734-1758
17.II 1759-1766, 1767-1801
18.I 1767-1789
18.II 1790-1797
18.III 1798-1801
19 1802-1811.

19.I 1802-1804
19.II 1805-1807
19.III 1808-1811

Gequalificeerde


19A-19B

19A Bestanddeel 1
19B Bestanddeel 2

Alphen


Gereformeerd


20-25 Doopboeken, 1622-1817.

20 1622 november 23-1638 october 6
21 1638 october 10-1665
22 1667 juli 10-1756
N.B. Doopinschrijvingen over 1666 staan op blz 5-9.
23 1757-1805
24 1806-1812 januari 26
25 1793-1817
N.B. dubbel.
26-29 Trouwboeken, 1622-1811.

26 1622 october 23-1644 januari
N.B. Tot in het begin van 1624 ontbreken meestal de data.
27 1644 april-1701april 3
28 1701 april 17-1756
N.B. Met een alfabetische index, 1701-1730, door W.M.C. Regt.
29 1757-1811 februari 17
30 "Register der dooden, die tot Alphen begraven zijn, zoo binnen als buiten de Kerk", 1743-1811

Rooms-Katholiek


31 Doop-, trouw- en doodboek, 1795-1812
- dopen, 1795 augustus 4-1812 februari 24.
- trouwen, 1795 augustus 20-1812 februari 3.
- overlijden, 1795 augustus 12-1812 januari.

Gerecht


N.B. sedert 1743 mei: Alphen en Rietveld
32-34 Trouwboeken, 1669-1811.

N.B. Zie de noot onder nr. 37. Tot 1783 october zijn hierin tevens opgenomen verklaringen van te Alphen en Rietveld gedane huwelijksproclamaties, benevens de afschriften van dergelijke verklaringen van elders ingekomen.
32 1669 februari-1765 juni.

32.I 1669-1709
32.II 1710-1738
32.III 1740-1765
33 1765 september-1798
34 1799-1811 november 14
35 Trouwakten, 1693, 1694, 1696, 1607, 1707. Grossen
36-46 Bijlagen, 1634-1811.

36 1634-1653 april
37 1654-1669 juli 14
N.B. In dit pak bevinden zich tevens aantekeningen van huwelijksbevestigingen, welke op de proclamaties dan wel afzonderlijk voorkomen.
38 1670-1708
39 1709-1752
40 1753-1785
41 1786-1799
42 1800-1801 januari 4
43 1801 januari 10-1806
44 1807-1809
45 1810
46 1811
- Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811 in Gaarders Aarlanderveen nr. 11.

Oudshoorn en Gnephoek


Gereformeerd


47-48 Doopboeken, 1661-1812.

47 1661 october 2-1750 november
48 1751-1812 maart 15
N.B. Met een alfabetische index.
49 Trouwboek, 1743-1813 october 22
50 Register van de eigenaars der graven in de kerk (nrs. 7-215), met vermelding van de namen der begravenen, 1772 januari-1826 juli 8

Gerecht


51-53 Trouwboeken, 1693-1811.

51 1693 april 21-1793
52 1795-1811 maart 31
53 1795 juni 21-1809 november 19
54 Bijlage
- Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811 in band met Gaarder 15 (zie aldaar).

Gequalificeerde


55 Register van overledenen, 1806-1811
56 Lijst van aangegeven lijken, 1806-1811

GaardersarchievenAarlanderveen


1-4 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1737-1805.

1 1737-1750 september 23.

1.I trouwen, 1737-1750, mei
1.II begraven, 1737-1750, september
2 1752-1767.

2.I trouwen, 1752-1767, november
2.II begraven, 1752-1767, december
3 1768-1800.

3.I trouwen, 1768-1800
3.II begraven, 1768-1781
3.III begraven, 1782-1800
4 1801-1805
N.B. Op de ontvangsten van de impost op het trouwen volgen huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811.

Alphen


5-11 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1695-1805.

5 1695 november 22-1712 maart.

5.I 1695-1700
5.II 1700-1703
5.III 1704-1707
5.IV 1708-1712
6 1712 april-1726 december 19.

6.I 1712-1714
6.II 1715-1718
6.III 1718-1720
6.IV 1721-1723
6.V 1724-1728
7 1726 december 24-1743 maart 6.

7.I 1726-1728
7.II 1729-1731
7.III 1732-1734
7.IV 1735-1738
7.V 1739-1743
8 1743 maart 8-1774 januari 17.

N.B. De ontvangsten voor het trouwen eindigen 1752 maart.
8.I 1743-1747
8.II 1748-1751
8.III 1752-1758
8.IV 1759-1765
8.V 1766-1774
9 1752-1787.

N.B. Ontvangsten voor het trouwen, 1752 april-1787; ontvangsten voor het begraven, 1774 januari 18-1784. (Zie ook nr. 12)
9.I trouwen, 1752-1764
9.II trouwen, 1765-1775
9.III trouwen, 1776-1787
9.IV begraven, 1774-1779
9.V begraven, 1780-1784
10 1788-1801

N.B. Hierin tevens ontvangsten van de belasting op advertenties van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, 1797-1801.
10.I trouwen, 1788-1801
10.II begraven, 1788-1801
11 1802-1805
N.B. Hierin tevens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811 februari; een register van overledenen, 1806-1811 en ontvangsten van de impost op advertenties van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, 1802-1805.
12 Register van ontvangst van de impost op het begraven, 1785-1787
12A Aantekeningen van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven van Alphen en Rietveld, 1790-1795; 1798-1801; tevens van advertenties, 1798-1801.
N.B. Gekopieerd uit: RA Alphen aan den Rijn, nrs. 124-125.

Oudshoorn en Gnephoek


13 Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1724 april-1742
14-15 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen, 1743-1805 (1811).

14 1743-1747
15 1788-1805 (1811 januari)
16-19 Registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1742-1807.

N.B. In de nrs. 17-19 is integraal een alfabetische index opgenomen.
16 1742 december 17-1747 december 15
17 1742 december 17-1763
N.B. Het begin is een afschrift van het vorige deel.
18 1764-1787
19 1788-1805 (1806 januari 8)
- Staten en verantwoordingen, o.a. van trouwen en begraven, 1729-1805.
N.B. In RA Oudshoorn, nrs. 80-88