AlkemadeGerecht


1 Trouwakte, 1634 januari 15
2-10 Trouwboeken, 1686-1811.

N.B. In de nrs. 6-9 zijn tevens de akten van ondertrouw geregistreerd.
2 1686-1704.

N.B. Met een alfabetische index op de voornamen.
2.I 1686-1691
2.II 1692-1697
2.III 1698-1704
3 1705-1727 januari.

N.B. Met een alfabetische index op de voornamen.
3.I 1705-1711
3.II 1712-1720
3.III 1721-1727
4 1727 februari-1747 februari.

4.I 1727-1732
4.II 1733-1739
4.III 1740-1747
5 1747 april-1761 juli
6 1761 september-1773 november.

N.B. Met een alfabetische index.
6.I 1761-1764
6.II 1765-1767
6.III 1768-1773
7 1774-1781 october
8 1782-1790
9 1791-1811 februari.

9.I 1791-1797
9.II 1798-1803
9.III 1804-1811
10 1792 juli-1795 januari
N.B. Dubbel.
11 Bijlagen, 1686-1726, 1781-1783, 1802-1811 en z.d.

N.B. Van 1690-1726 uitsluitend ingekomen verklaringen van afkondigingen.
11.I 1781-1803
11.II 1804-1806
11.III 1807-1808
11.IV 1809-1811
11.V 1686-1795

Gequalificeerde


12 Register van overledenen, 1806-1811
13 Register van aangegeven lijken, 1806-1811

De Kaag


Gereformeerd


14-15 Doop- en trouwboeken, 1621-1811.

14 1621-1653
- dopen, 1621 december-1653 mei.
- trouwen, 1626 januari-1653 februari.
N.B. Aan het begin ontbreekt een gedeelte.
- lidmaten, 1622-1652.
- ouderlingen, 1622-1648.
15 1710-1811
- dopen, 1710 november-1811 september.
- trouwen, 1711-1794 october.
- lidmaten, (1710) -1811 april.
- ouderlingen, 1710-1794 januari.
aantekeningen van de data waarop de avondmaalsviering plaatsvond, 1710 december-1808 april.
aantekeningen betreffende predikantsberoepingen, 1710-1758.

Roelofarendsveen


N.B. Voor de Gereformeerde gemeente, zie onder Rijnsaterwoude: Roelofarendsveen.
16 RK. dopen 1776-1811

Rijpwetering


Rooms-Katholiek


17-19 Doop- en trouwboeken, 1733-1811.

N.B. Zie voor de vroegere dopen nrs. 20 en 21.
17 1733-1748
- dopen, 1733-1748 juni 3.
- trouwen, 1733-1748 februari.
18 1748-1770
- dopen, 1748 juni 24-1770 mei 3.
- trouwen, 1748 juni 23-1770 mei 14.
19.I-19.III 1770-1810

19.I trouwen, 1770-1810
19.II dopen, 1770-1780
19.III dopen, 1781-1809
20-22 Doopboeken, 1667-1812.

20 1667 juli-1675 maart. in Rijpwetering
21 1675 mei-1732. idem
N.B. Zie vervolgens nrs. 17-19.
22 1809 october 15-1812 januari 1
22A (Rooms-Katholiek Rijpwetering) trouwen 1667-1715

Oude Wetering


Gereformeerd


23-25 Doopboeken, 1729-1811.

23 1729-1748
24 1749-1774
25 1775-1811
26 Trouwboek, 1774 november-1811 april

Rooms-Katholiek


27 Doopboek, 1683-1811

Vrij en Lage Boekhorst


28 Trouwakten, huwelijksproclamaties, van buiten ingekomen attestaties van proclamaties enz. 1778, 1780-1782, 1784, 1785, 1793-1795, 1799-1801, 1805, 1810

Gaardersarchieven


Overzicht
1-6 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen, 1695-1761.

1 1695-1725
2 1725-1728
3 1731-1734
4 1736-1747
5 1747-1752
6 1753-1761
7-20 Registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1695-1805(1806).

7 1695-1727
8 1727-1728
9 1728-1730
10 1730-1731
11 1731-1733
12 1733-1735
13 1735-1737
14 1737-1738
15 1738-1744
16 1744-1751
17 1752-1756
18 1761-1781.

18.I 1761-1765
18.II 1766-1770
18.III 1771-1775
18.IV 1776-1781
19 1781-1803.

19.I 1781-1783
19.II 1784-1787
19.III 1788-1790
19.IV 1791-1794
19.V 1795-1798
19.VI 1799-1803
20 1803-1805(1806)
21 Bijlage