Alblasserdam


Overzicht

Gereformeerd


1A Trouwboek, 1618 December 9-1693 Mei 31
1- 2 Doopboeken, 1688-1812.

1 1688 februari 8-1793 december 15
2 1794 januari 12-1812 februari 12
3 Trouwboek, 1693 december 9-1815 maart 26
4 Register vermeldende de namen der begravenen op het kerkhof, 1762 september 15-1820 januari 8.
N.B. in 1783 aangelegd door de schoolmeester Frans van Werkhoven.
5 Register vermeldende de eigendomsovergangen der graven in de Nieuwe- en in de Oude Kerk, alsmede de namen der begravenen, 1762 november 18-1843 juli 10.
N.B. Achterin een opgave van hen, die in 1781 eigenaars der graven waren. "Dit register der graven... is vernieuwd en in beter order gebragt, tot een vaste legger voor de kerk, door Frans van Werkhoven koster en schoolmeester... in den jaare 1781. Hierna volgen enige aantekeningen betreffende de indeling der graven en vervolgens een kopie-ordonnantie voor Van Werkhoven.

Gerecht


5A Ondertrouw- en trouwregister, 1727-1800
6 Verschillende stukken betreffende het trouwen, 1712-1811

Gequalificeerde


7 Register van overledenen, 1806-1810
8 Lijst van aangegeven lijken, 1811 januari-november 19

Gaardersarchieven1 Register van ontvangst van de impost op het trouwen, 1695 december 31-1791 december 23, en op het begraven, 1794 juli 14.

1.I trouwen, 1695-1735
1.II trouwen, 1736-1791
1.III begraven, 1695-1741
1.IV begraven, 1742-1792
2 Aantekeningen van de ontvangst van de impost op het trouwen, en op het begraven. 1794 januari 4-1795 mei 4 en 1796 januari 22 en 1794 juli 10-1795 juni 24
3 Bijlagen
4 Aantekeningen van de ontvangst van de impost op het trouwen, 1802 februari 12-october
5 Aantekeningen van de ontvangst van de impost op het begraven, 1802 januari 4-maart 30 en mei 19-1803 april 28.