Alblas (oud-)


Overzicht

Gereformeerd


9A Doop-, trouw- en lidmatenboek, 1599-1658
- dopen, 1599-1658 (blz. 30-110).
- trouwen, 1599-1658 (blz. 1-18).
- lidmaten, 1600-1658 (blz. 20-28).
- kerkenraadshandelingen, 1599-1658 (blz. 111-116).
1-2 Doop- en trouwboeken, 1659-1824.

1 1659-1771
- dopen, 1659 maart 23-1771 juni 4.
- trouwen, 1660 september-1770 augustus 26.
- lidmaten, 1660-1767 april.
- kerkenraadshandelingen, 1660 april-1770 april.
2 1771-1824
- dopen, 1771 juni 16-1824 augustus 8.
- trouwen, 1772 januari 3-1824 maart 21.
3 Register vermeldende de namen van de eigenaars der graven en die der begravenen in de Nieuwe- en vervolgens in de Oude Kerk, 1654-1773
N.B. De graven in de Nieuwe Kerk zijn genummerd 1-117.
4-5 Register van ontvangst van het verschuldigde kerkenrecht voor het begraven in de Nieuwe- en de Oude Kerk en op het kerkhof, 1721-1795.

N.B. Hierbij wordt tevens aangetekend het verschuldigde voor de impost op het begraven.
4 1721-1743 mei 25; 1763 juni 16-1772
5 1774-1795 juni 16
N.B. Aan de keerzijde ontvangsten voor de impost op het trouwen, 1774 februari-1795 mei.
6 Register vermeldende de namen der begravenen, 1796-1811
N.B. gehouden door de doodgraver.
6A Lijsten van in de kerk en op het kerkhof begravenen, 1731-1737
N.B. Voorin een tweetal stukken, bevattende notities voornamelijk betreffende het trouwen, 1731, 1732.

Gerecht


7 Trouwboek, 1796-1811
7A Huwelijksaangiften, 1803, 1806-1808

Gequalificeerde


8 Lijst van aangegeven lijken, opgemaakt door de doodgraver. Met bijlagen, 1807

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1736-1785.

N.B. Deze twee delen waren oorspronkelijk bij elkaar ingebonden.
1 1736-1780
2 1781-1785
3 Register van ontvangst van de impost op het trouwen, 1751-1773. Klad
- Aantekening van de impost op het trouwen, 1774-1795. Klad. In DTB nr. 5