Aar (ter-)


Overzicht

Langer- en Korteraar


Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1739-1812
a dopen, 1739 juli 26-1811 december 8.
b trouwen, 1739 november 12-1799 juni 16; 1808 februari 12 en maart 25.
1C Dopen 1699-1739 (Hervormd)
2 Ondertrouwboek, 1807 januari-juli 10
2A Lijsten van begravenen, met aantekening van het verschuldigde voor de impost op het begraven, 1753-1764, 1766.

2A.I Begraven 1749-1794
2A.II Begraven c. 1684-1824
2A.III (Hervormd) Begraven 1795-1815
2B Lijsten van ontvangen kerkenrechten voor het begraven in de kerk of op het kerkhof, 1793-1808
2C Grafboek achttiende eeuw tot ong. 1812
2C.I Grafboek 18de eeuw en overledenen 1805
2C.II Lidmaten 1818-1882
2D Acten van Indemniteit 1736-1825

Rooms-Katholiek


3A Doop- en trouwboek, 1668-1718
- dopen, 1668 april 8-1699 maart 4; 1700 december 18-1718 maart 18.
N.B. Na de inschrijving van 4 maart 1699 de aantekening: "Vacavit pastoratus usque ad 8 diem decembris 1700"; op folio 97 een doopinschrijving van 4 maart 1681.
- trouwen, 1668 october 16-1699 februari 24; 1701-1711 februari 11.
N.B. Op fol. 95 een trouwinschrijving van 1715, 1718 en z.d.
- lijst van personen, die het H. Oliesel hebben ontvangen, 1700 december 29-1715 januari; 1716 januari-1717 juni 15.
3-5 Doop- en trouwboeken, 1755-1812.

3 1755-1792
- dopen, 1755 mei 5-1791 december 24.
- trouwen, 1755 mei 20-1792 januari 16.
4 1791-1801
- dopen, 1791 december 28-1801 augustus 1.
- trouwen, 1792 mei 1-1801 juni 21.
N.B. Hierin tevens een lijst van overledenen, 1801 augustus 20-1807 januari 23.
5 1801 augustus 10-1812 februari 12
6 Lijst van te Langeraar gedoopten, 1717 juni 28-juli 7 1718

Gerecht


7-10 Trouwboeken, 1641-1811.

7 1641 november 17-1675
N.B. Een hiaat tussen 1643 augustus 23 en 1652 januari.
8 1676-1704 april 29; 1705 april 23-1714 augustus
9.I 1714-1754
9.II 1754-1793
10 1794-1811 februari
11 "Dubbeld van het trouwboek over Lang- en Corter-Aar", 1792-1807
12-13 Bijlagen, 1637-1811.

N.B. van verscheidene jaren zijn geen stukken aanwezig.
12.I 1637-1763
12.II 1764-1779
12.III 1780-1793
13.I 1793-1804
13.II 1805-1811

Gequalificeerde


14 Register van overledenen, 1806-1811 (1812)
15 Register van aangegeven lijken, 1806-1811 (1818)

Vrijhoeven


Gerecht


15A Trouwinschrijvingen, 1759, 1762, 1763, 1766,1768, 1770-1774, 1776,1780,1783,1785,1790,1792,1796-1800, 1806-1810
N.B. Gekopieerd uit: R.A. Vrijhoeven, nrs. 2 (-1776) en 3 (1796-).
16 Bijlagen tot het trouwboek, 1725, 1730, 1734, 1737, 1739, 1746, 1747, 1751-1753, 1759, 1762-1763, 1766, 1770, 1773, 1776, 1796, 1798-1800, 1804, 1806, 1807, 1810

Gaardersarchieven


Overzicht

Langer- en Korteraar


1-2 Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1737-1767.

1 1737 april 2-1752 januari 7
N.B. In het begin ontbreekt een gedeelte.
2 1752 october 27-1767 september
2A Aantekeningen van ontvangsten van de impost op het trouwen en begraven, 1752-1761
N.B. Gedeeltelijk gelijk aan nr. 2; gekopieerd uit: PG. Ter Aar nr. 1.
3 Register van ontvangst van de impost op het trouwen, 1767 december-1806 november 7, en (aan keerzijde) van advertenties van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, 1799 juni 17-1805 december 27
4-5 Registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1767-1805.

4 1767 october-1792
5 1793-1805
6 Bijlagen

Vrijhoeven


- Aantekeningen van ontvangsten van de impost op het trouwen, 1768, 1776, 1790 en op het begraven, 1771-1774, 1776, 1780, 1783, 1785, 1792, 1795, 1796, 1798, 1799, 1807-1809
N.B. Ingevoegd in DTB 15a.