Sirjansland


Burgerlijke Stand


N.B. Betaalde scans.
N.B. Vanaf 1 januari 1816 Gemeente Oosterland, vanaf 1 januari 1961 Gemeente Duiveland, vanaf 1 januari 1997 Gemeente Schouwen-Duiveland.
Geboorten 1811
Geboorten 1812
Geboorten 1813
Geboorten 1814
Geboorten 1815
Huwelijken 1811
Huwelijken 1812
Huwelijken 1813
Huwelijken 1814
Huwelijken 1815
Overlijdens 1811
Overlijdens 1812
Overlijdens 1813
Overlijdens 1814
Overlijdens 1815