Zwaag


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Zwaag


1 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met lidmatenlijsten en aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1622-1681, 1704-1736; doopinschrijvingen, 1665-1697, 1703 dec.-1736 apr.
2 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met lidmatenlijsten en aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1736-1808; doopinschrijvingen, 1736 aug.-1795
3 Register houdende: doopinschrijvingen, 1747-1811; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1795-1810. -
4 Lidmatenlijst, 1837, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1837-1859

Katholiek: statie Zwaag (Sint Martinus)


5 Register houdende: doopinschrijvingen, 1708-1811; trouwinschrijvingen, 1709-1811

Plaatselijke overheid


6-8 Registers van huwelijksafkondigingen, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, opgemaakt door de koster en/of dorpsschrijver, vanaf juni 1795 door de secretaris, met vanaf 1753 vermelding van de verschuldigde impost op trouwen, 1633-1801 apr.

6 1633-1643 apr.
7 1643 jan.-1664
8 1665-1801 apr.
9 Register van begravenen, met vermelding van gegevens betreffende de impost op begraven, 1695-1805
10 Register houdende: aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen, 1798-1803; huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur, 1798-1802; aantekeningen over ontvangsten van impost op begraven, 1798-1803
11-12 Leggers van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en begravenen, 1735-1828

11 Opgemaakt omstreeks 1735, bijgehouden tot en met 1800
12 Opgemaakt 1800, bijgehouden tot en met 1828, met achterin een plattegrond van de kerkvloer
13 Ingekomen akten van attestatie betreffende huwelijksafkondigingen in andere plaatsen, 1800-1811
14 Akten van aangifte van ondertrouw, 1806-1811