Zuid en Noord Schermer


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerd


1 Doopboek Grootschermer. 1730-1812.
2 Doop- en ondertrouw- en trouwboek Grootschermer. 1751-1792.
3 Doop-, ondertrouw- en trouw- en lidmaten- en attestatieboek Grootschermer. 1751-1792. Geen scans beschikbaar.
6 Legger van de graven Grootschermer. 1639-1724.
7 Register, houdende namen van eigenaren van de graven in en buiten de kerk Grootschermer.
8 Register, houdende namen van eigenaren van de graven in en buiten de kerk Grootschermer. 1714-1775.
9 Grafboek Grootschermer. 1796-1894.
11 Doopinschrijvingen Driehuizen. 1726-1792.
13 Lijst, houdende kerkeraadshandelingen met gegevens over de lidmaten en attestaties (1786-1811) en lijst met namen van onderlingen en diakenen (1726-1812) Driehuizen. 1726-1812.
13 Notulen en resoluties Driehuizen. 1776-1867.
13 Notulen en resoluties Driehuizen. Bevat lijst van ouderlingen en diakenen. 1726-1771.
14 Grafboek Driehuizen. 1686-1865.
16 Ondertrouwboek en register van overledenen opgemaakt voor het invorderen van de belasting op het recht van successie Zuid-Schermer (Grootschermer) en Driehuizen. 1764-1798.
18 Register van aangifte voor de impost op het trouwen en begraven Zuid-Schermer (Grootschermer) en Driehuizen. 1795-1805.
? Doopregister Groot Schermer. Keerzijde trouwen (1793-1812). 1793-1880.
? Lidmatenregister Groot Schermer. 1783-1913. Geen scans beschikbaar.
10a “Kercke-boeck”, bevattende een doop- en trouwregister (1671-1726), een naamregister van diakenen en ouderlingen (1672-1719), een register van lidmaten en attestaties (1676-1717) en rekeningen van de diaconie te Driehuizen. (1808-1833). 1671-1833.
10a Doopinschrijvingen Driehuizen. 1671-1717.
12a Doopinschrijvingen Driehuizen. 1792-1811.
4a Kerkeraadshandelingen Grootschermer. 1655-1783. Geen scans beschikbaar.
5a Kerkeraadshandelingen Grootschermer. 1782-1852.
Ingekomen attestaties Driehuizen. 1794-1829.

Gaarder


1a Register van aangifte voor de impost op het trouwen de Schermeer. 1736-1763.
15 Geboorteboek Zuid-Schermer (Grootschermer) en Driehuizen. 1729-1761.

Gaarder


17 Akten van ondertrouw Zuid-Schermer (Grootschermer) en Driehuizen. 1764-1798.

Burgerlijke Stand


Huwelijken 1923-1930
Overlijden 1923-1950